Wyciągi narciarskie w Beskidze Małym


Poniżej znajduje się fragment mapy i szkicu przedstawiający okolice wyciągu narciarskiego.