Prezes - Tadeusz Sumper
V-ce prezes - Maciej Olszewski
V-ce prezes - Krzysztof Kurzyniec
Sekretarz - Ewa Woch
Skarbnik - Krystyna Ćwiertnia
Członek - Janina Chrząszcz
Członek - Tadeusz Hałat
Członek - Andrzej Hankus
Członek - Tadeusz Kaspera


Prezes - Władysława Czaderska
V-ce Prezes - Anna Pustelnik
Sekretarz - Irena SzymańskaPrezes - Dominik Toma
V-ce Prezes - Kazimierz Niemczyk
Sekretarz - Jacek Ryłko