Prezes - Tadeusz Sumper
V-ce prezes - Roman Gibas
Sekretarz - Ewa Woch
Skarbnik - Irena Szymańska
Członek - Janina Chrząszcz
Członek - Krzysztof Kurzyniec
Członek - Zbigniew Mazgaj
Członek - Maciej Olszewski
Członek - Zenon Turowski


Przewodnicząca - Irena Chochowska
Członek - Ignacy Ficek
Członek - Władysława Czaderska

Przewodnicząca - Kazimiera Kurek
Członek - Kazimierz Niemczyk
Członek - Anna Pustelnik