Prezes - Lech Babicz
V-ce prezes - Tadeusz Sumper
V-ce prezes - Krzysztof Kowalski
Sekretarz - Maria Straus
Skarbnik - Tadeusz Hałat
Członek - Ryszard Matejko
Członek - Stanisława Cepcer
Członek - Roman Gibas
Członek - Irena Szymańska
Członek - Kazimierz Mikołajko
Członek - Maciej Olszewski
Członek - Mirosław Gibas
Członek - Jan Pikoń
Członek - Adam Wojewodzic

Przewodniczący - Maria Kołaczek
Członek - Władysław Ficek
Członek - Kazimierz Ogórek

Przewodniczący - Krzysztof Kowalski
Członek - Józef Synowiec
Członek - Jan Pikoń
Członek - Adam Wojewodzic

Przewodniczący - Krzysztof Kowalski
Członek - Józef Synowiec
Członek - Maciej Olszewski
Członek - Roman Gibas