Prezes - Lech Babicz
V-ce prezes - Tadeusz Sumper
V-ce prezes - Zbigniew Jankowicz
V-ce prezes - Jan Woch
Sekretarz - Maria Straus
Skarbnik - Maria Zacny
Członek - Stanisław Matyszkowicz
Członek - Ryszard Matejko
Członek - Roman Gibas
Członek - Zofia Simic
Członek - Maria Kołaczek
Członek - Kazimierz Mikołajek
Członek - Maciej Olszewski
Członek - Jan Pikoń
Członek - Adam Wojewodzic