Prezes - Maciej Gaik
V-ce prezes - Irena Jaworska
Sekretarz - Roman Jaskółka
Skarbnik - Konrad Brzykcy
Członek - Teofil Wawak
Członek - Władysław Brożyna
Członek - Józef Synowiec
Członek - Eugeniusz Matyszkowicz
Członek - Roman Drąg
Członek - Stefan Jakubowski

Przewodniczący - Józef Dybał
Członek - Janina Pabiś
Członek - Maria Bylica

Przewodniczący - Tadeusz Bizoń
Członek - Konrad Brzykcy