Prezes - Eugeniusz Matyszkowicz
V-ce prezes - Maciej Gaik
V-ce prezes - Pior Wrona
Sekretarz - Maria Miodońska
Skarbnik - Józef Dybał
Członek - Władysław Brożyna
Członek - Krystyna Wrześniak
Członek - A. Matuszewski
Członek - Tadeusz Sumper

Przewodnicząca - H. Buszta
Członek - Janina Pabiś
Członek - Maria Bylica
Członek - A. Nowak
Członek - Konrad Brzykcy

Przewodniczący - Jan Kuźma
Członek - Karol Smaza
Członek - Tadeusz Bizoń