Prezes - Eugeniusz Matyszkowicz
V-ce prezes - Pior Wrona
V-ce prezes - Tadeusz Trukawka
Sekretarz - Maria Miodońska
Skarbnik - Danuta Paździora
Członek - Tadeusz Sumper
Członek - Józef Synowiec
Członek - Roman Drąg
Członek - Roman Gibas

Przewodnicząca - Janina Pabiś
Sekretarz - Anna Kupczyk
Członek - Maria Bylica
Członek - Maciej Gaik
Członek - Konrad Brzykcy

Przewodniczący - Jan Kuźma
Członek - J. Olejarska
Członek - Tadeusz Bizoń
Członek - J. Rohulko
Członek - Irena Jaworska