Prezes - Eugeniusz Matyszkowicz
V-ce prezes - Zygmunt Zamysłowski
V-ce prezes - Tadeusz Sumper
Sekretarz - Janina Rakoczy
Skarbnik - Zbigniew Gieruszczak
Członek - Janusz Kun
Członek - Tadeusz Trukawka
Członek - Józef Synowiec
Członek - Jan Pikoń

Przewodniczący - Czesław Magiera
Członek - Jan Pikoń
Członek - Maria Bylica
Członek - Anna Kupczyk
Członek - Tadeusz Głąb

Przewodniczący - Jan Kuźma
Członek - Feliks Ślesak
Członek - Józefa Gracjasz
Członek - Róża Homel
Członek - Zofia Rokowska