Prezes - Stanisaw Pawlak
V-ce prezes - Zygmunt Zamysłowski
V-ce prezes - Józef Synowiec
Sekretarz - Maria Janosz
Skarbnik - Elżbieta Królewska
Członek - Tadeusz Sumper
Członek - Janina Rakoczy
Członek - Franciszek Łysoń
Członek - Eugeniusz Matyszkowicz
Członek - Jan Pikoń

Przewodniczący - Jerzy Radzikowski
Członek - Karol Pająk
Członek - Konrad Brzykcy
Członek - Felicja Tomiak
Członek - Władysław Gajczak

Przewodnicząca - Maria Janosz
Członek - Tadeusz Głąb
Członek - Janina Talar