Władze Oddziału

Prezes - Kazimierz Niemczyk
V-ce prezes - Maciej Olszewski
V-ce prezes - Krzysztof Kurzyniec
Sekretarz - Kazimiera Kurek
Skarbnik - Krystyna Ćwiertnia
Członek - Mateusz Kurzyniec
Członek -Agnieszka Swakoń


Prezes - Władysława Czaderska
V-ce Prezes - Elżbieta Krzak
Sekretarz - Irena SzymańskaWładze oddziału zostały wybrane na zjeździe Oddziału w dniu 27 kwietnia 2017r. na 4-letnią kadencję.