Andrychów, 29.11.2015
Organizatorem konkursu był OZ PTTK "Andropol" oraz CKiW w Andrychowie. Udział wzięły drużyny z Wadowic, Radoczy i Andrychowa. W eliminacjach startowało ok. 250 uczniów szkół średnich. Bardzo cieszy wyrównany i wysoki poziom znajomości naszej "Małej Ojczyzny".
Honorowy patronat nad konkursem przyjęli:
1. Pan Marek Polak _ Poseł na Sejm RP,
2. Pan Bartosz Kaliński - Starosta Wadowicki,
3. Pan Rafał Stuglik - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu 4. Pan Jacek Dyrlaga - Naczelny Redaktor "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej"..

W klasyfikacji indywidualnej najlepszą wiedze zaprezentowali kolejno:
I miejsce _ Karina Wełna (ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wadowic; opiekun Tomasz Skowron).,
II miejsce _ Rafał Stuglik(ZS nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z Wadowic; opiekun Janusz Cepcer).,
III miejsce _ Angelika Bazarnik (ZS nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego z Andrychowa; opiekun Janusz Lipski).
W konkursie drużynowym poszczególne miejsca zajeły następujące szkoły:
I miejsce _ ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wadowic,
II miejsce _ ZS nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z Wadowic,
III miejsce _ ZS nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego z Andrychowa.

Dyplomy, nagrody i puchary wręczał p. Rafał Stuglik - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz p. Tomasz Bizoń - Dyrektor ZS nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego.
Nagrody ufundowali: p. Marek Polak - Poseł na Sejm RP, p. Jacek Dyrlaga - Naczelny Redaktor "Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej", Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Wydział Turystyki i Sportu UM Andrychów oraz PTTK.
W czasie, gdy Komisja sprawdzała testy uczestnicy i opiekunowie zwiedzili szkołę i skorzystali z poczęstunku. Pytania (testy) do konkursu przygotowali i konkurs przeprowadzili Zasłużeni Przewodnicy PTTK: kol. Stanisława Cepcer, Marianna Kalinowska, Ryszard Matejko i Tadeusz Sumper.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie za miłe przyjęcie w Zespole Szkół dla p. Tomasza Bizonia – Dyrektora, Janusza Lipskiego i Justyny Kukuły – nauczycieli oraz uczniów. Podziękowania również dla nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do konkursu oprócz wyżej wymienionych, tj. Witold Kołodziejczyk z ZSRCKU im. Jana Pawła II z Radoczy, Marty Karcz i Jacka Wojewodzica z LO im. Marii Skłodowskiej – Curie z Andrychowa oraz Anety Stawowczyk z ZS nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie.

Miłym akcentem było wręczenie przez p. Rafała Stuglika (który był wnioskodawcą) na ręce Prezesa Oddziału Medalu „Polonia Minor” dla Oddziału Zakładowego PTTK „Andropol” w podziękowaniu za zasługi dla rozwoju turystyki oraz pełną poświęceń pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców nadany przez p. Marszałka i Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Pozostaje z turystycznym pozdrowieniem Prezes Oddziału Tadeusz Sumper

Konkurs był realizowany w ramach "Realizacja zadania publicznego na rok 2015 zleconego przez Zarząd Powiatu Wadowickiego.".


Sprawozdanie sporządził:
Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.