Andrychów, 28.11.2013
Honorowy patronat nad konkursem przyjęli:
1. Pan Marek Polak – Poseł na Sejm RP,
2. Pan Jacek Jończyk – Starosta Powiatu Wadowickiego,
3. Pani Marta Królik – V-ce Starosta Powiatu Wadowickiego.

W finale udział wzięli laureaci etapów szkolnych tj.:
1. Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego z Andrychowa – opiekun Janusz Lipski,
2. Zespół Szkół Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z Andrychowa – opiekun Daria Skalska – Węglarz,
3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie z Andrychowa – opiekun Krystyna Wesołowska,
4. Zespół Szkół im. Armii Krajowej z Andrychowa ZDZ Katowice – opiekun Jarosław Andrejko,
5. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Ustawicznego im. Jana Pawła II z Radoczy – opiekun Witold Kołodziejczyk,
6. Zespół Szkół Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego z Wadowic – opiekun Janusz Cepcer,
7. Zespół Szkół Nr 3 im. Ks. Profesora Józefa Tischnera z Wadowic – opiekun Elżbieta Paluchowska.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszą wiedze zaprezentowali kolejno:
I miejsce – Grzegorz Michalski (ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z Andrychowa),
II miejsce – Dariusz Piwowarczyk (ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z Andrychowa),
III miejsce – Mateusz Kaczmarczyk (ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z Andrychowa).
W konkursie drużynowym poszczególne miejsca zajeły następujące szkoły:
I miejsce – ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
II miejsce – ZS Nr 3 im. Ks. Profesora Józefa Tischnera w Wadowicach,
III miejsce – ZS Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Wadowicach.

Wsparcia poprzez przekazanie materiałów promujących nasz region udzielili: Pan Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Wadowickiego oraz Wydział Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Konkurs przeprowadzili Zasłużeni Przewodnicy PTTK z Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB „Andropol” S.A.: Stanisława Cepcer, Roman Gibas, Marianna Kalinowska, Ryszard Matejko i Tadeusz Sumper z ogromną pomocą Dyrektora ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, nauczycieli tj. Pani Darii Skalskiej – Węglarz (przygotowanie sali i opieka), Pani Anety Stawarczyk (przeprowadzenie bardzo ciekawej prelekcji o turystyce) oraz uczniów. Podziękowania należą się również nauczycielom (opiekunom), którzy w swych szkołach przeprowadzili na wysokim poziomie eliminacje konkursu, w których uczestniczyło ok. 350 uczniów. Życzenia uczestnikom finału przekazali Pan Marek Polak – Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Jonczyk – Starosta Powiatu Wadowickiego, Pani Marta Królik – V-ce Starosta Powiatu Wadowickiego.
W trakcie sprawdzania przez Komisję testów opiekunowie i uczestnicy skorzystali z poczęstunku i wysłuchali prelekcji. Dyplomy, puchary i nagrody laureatom wręczyły Pani Alina Wolas – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Pani Jolanta Kocemba – Dyrektor ZS Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Andrychowie.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy przeprowadzaniu kolejnej imprezy promującej nasz powiat.

Konkurs był realizowany w ramach "Zadania publicznego zleconych przez Zarząd Powiatu Wadowickiego na rok 2013".


Sprawozdanie sporządził:
Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.