Andrychów, 15.10.2013Na mecie w dniu 13.10.2013 koło schroniska PTTK Leskowiec przy słonecznej pogodzie i we wspaniałych humorach zgłosiło się ok. 1000 uczestników z 81 miejscowości Polski, Czech i Słowacji, na których czekały konkursy z nagrodami, w których zwyciężyli:
- Wiedzy o życiu bł. Jana Pawła II - Karolina Bartel z Radoczy,
- Pierwszej pomocy - Adrian Przystał z Radoczy,
- Sprawnościowe - Zbigniew Homa i Marek Kolber.
Nagrodzeni zostali również:
- Najmłodszy uczestnik rajdu - Grzesiu Janosz (4 lata) z Roczyn,
- Najstarszy uczestnik rajdu - Tadeusz Hałat (81 lat) z Andrychowa,
- Najliczniejsza rodzina - państwo Lizakowie (12 osób) z Krzeszowa
- Turysta z najdalszego zakątka - p. Weronika Gielejza z Płotów koło Zielonej Góry,
- Rodzina 3 - pokoleniowa - Niemczyk, Rokowski, Potempa z Targanic.
Harcerze ze szczepu im. Szarych Szeregów z Andrychowa zebrali 901,74 złotych na rzecz ubogich studentów FDNT, które zostały przekazane do Parafii św. Macieja w Andrychowie. Turyści przybyli pieszo, na rowerach oraz konno wywołuj±c podziw wśród dzieci i młodzieży. Ok. 60 jeźdźców reprezentuj±cych 21. Pułk Ułanów Nadwiślańskich z Kalwarii, Chrzanowa i Sułkowic oraz Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudzkiego. Organizatorzy i uczestnicy zostali serdecznie przyjęci przez gospodarzy schroniska. Czynny był punkt TRW GOT oraz opieki medycznej (dzięki Bogu nie była potrzebna).
Uczestnicy otrzymywali: pamiątkowe obrazki z życia bł. Jana Pawła II, wydawnictwa, chusty, smycze i cukierki "krówki" z FDNT, materiały promuj±ce ochronę środowiska, krajoznawstwo oraz nasz region otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego, ZG PTKK, Starostwa Wadowice, Wydziału Turystyki UM Andrychów. Pamiątkowe dyplomiki i dyplomy, odcisk piecz±tki rajdowej i butony zostały zaprojektowane przez p. Szymona Chojnackiego z andrychowskiego CKiW.
Organizatorem rajdu był Oddział Zakładowy PTTK przy Andropol S.A. oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
Patronat nad imprez± objęli:
- Fundacja Episkopatu Polski " Dzieło Nowego Tysiąclecia " - Warszawa
- Marek Polak - Poseł na Sejm RP
- Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
- Ks. Stanisław Czernik -Proboszcz Parafii św.Macieja w Andrychowie
- Mirosław Nowak - Vice starosta wadowicki
- Zbigniew Mieszczak - Przew. Rady Powiatu Wadowickiego
- Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
- Jerzy Potocki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów,
- Jerzy Chylewski - Prezes Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan",
- Barbara Zmiertka - Prezes PSS "Społem",
- Spółka "Albaw" państwa Olszewskich,
- Józef Brzazgacz - Wła¶ciciel Stajni "Hucuł" w Sułkowicach,
- "Media - Press", która wykonała bardzo ładny baner poświęcony bł. Janowi Pawłowi II.
- Halina i Józef Lizakowie - Gospodarze Schr. PTTK "Leskowiec"

Celem rajdu było:
- popularyzowanie szlaków górskich Jana Pawła II,
- uczczenie Dnia Papieskiego ,
- 2013 Rokiem Przewodników w PTTK,
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- poznanie piękna Beskidu Małego i jego historii
- a także spotkania w kręgu rodziny, która pragnie wypoczywać na łonie natury podczas wędrówki pieszej, jazdy konnej lub na rowerze.

Obecni byli dziennikarze: Anna Szlagor - "Źródło spod Pańskiej Góry", Jacek Dyrlaga - "Kronika Beskidzka", Łukasz Gieruszczak - "Nowiny Andrychowskie" i "Twoje Radio Andrychów". Pozytywnie przebieg i organizację Rajdu pozytywnie ocenili przybyli na metę koledzy z zaprzyjaĽnionych Oddziałów PTTK oraz Strażnicy Straży Le¶nej. Pragnę wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację Rajdu w imieniu 30 osobowej grupy Przewodników, Przodowników GOT i OTP oraz działaczy naszego Oddziału serdecznie podziękować, że kolejna turystyczna impreza masowa zł±czyła rzesze turystów pragn±cych aktywnego wypoczynku na ¶wieżym powietrzu. O godz. 12 w kaplicy Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II ks. Jan Goryl, proboszcz z parafii w Pietrzykowicach (duchowny opiekun turystów z Oddziału Babiogórskiego w Żywcu) odprawił mszę ¶w. w podziękowaniu za Beatyfikację Jana Pawła II, a ks. Adam Ciapka (członek KTG PTTK Limba) z Naszego Oddziału za uczestników i organizatorów Rajdu. Rajd Był realizacj± zadania publicznego ogłoszonego przez Powiat Wadowicki na rok 2013.
Obsługę Rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej oraz działaczy Oddziału Zakładowego PTTK w osobach: W imieniu Zarz±du Oddziału PTTK pragnę t± drog± serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej.

Serdeczne podziękowania należ± się: gospodarzom schroniska PTTK Leskowiec za miłe przyjęcie uczestników i obsługi rajdu,