Andrychów, 26.II.2011r." 2011 Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK." oraz "Przewodnicy dzieciom" pod takimi hasłami przebiegał XXXIV Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej organizowany przez Oddział Zakładowy PTTK przy Andropol S.A oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Celem rajdu było zapoznanie się z historią, kulturą i zabytkami miasta, popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w myśl hasła "Ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu."
Przy wspaniałej słonecznej pogodzie wędrowało około 550 turystów(dzieci, młodzież, grupy integracyjne, niepełnosprawni oraz turyści indywidualni) zwiedzając najciekawsze miejsca gminy Andrychów, m.in. trasę edukacyjną wzdłuż potoku Młynówka połączoną ze zwiedzaniem Izby Regionalnej TMA, którą prowadził Jan Zieliński. Na mecie rajdu każdy z uczestników otrzymał herbatę, pączek, odznakę rajdową a najliczniejsze szkoły puchary i dyplomy.
Najmłodszymi uczestnikami były przedszkolaki z Przedszkola Nr 1, które oprócz w/w świadczeń otrzymały wyróżnienie w konkursie piosenki turystycznej i indywidualne plakietki rajdowe. Najstarszą grupą byli członkowie Polskiego Związku Niewidomych z Andrychowskiego Koła. Można było również skorzystać z pamiątkowej pieczątki rajdowej, otrzymać potwierdzenia zdobytych punktów do OTP i GOT.
Piotr Gibas i Stefan Urbańczyk uczniowie III klasy Technikum Hotelarskiego z Zespołu Szkół im Armii Krajowej ZDZ w Katowicach, absolwenci Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie, przedstawili pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, czym wzbudzili duże zainteresowanie swoich młodszych kolegów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy z: krajoznawczy(wiedzy o regionie), piosenki turystycznej, pierwszej pomocy i sprawnościowe, w których zwyciężyli: Łukasz Rogalski z "Mechanika" Wadowice, Ola Kopaczewska z ZSS w Roczynach, Oskar Kocur z "Mechanika" Wadowice, Sabina Dwornik z ZDZ Andrychów, Frosztęga Maciej z Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, Beniamin Kramarczyk z ZSS w Roczynach, Dawid Chowaniec z "Mechanika" Wadowice, Anna Kiszczak z ZSS w Targanicach. Przybyli na metę zaproszeni goście:
  - p. Marek Polak - Poseł na Sejm RP,
  - p. Bartosz Kaliński - członek Zarządu Powiatu Wadowickiego,
  - p. Sebastian Ramenda - Vice Przewodniczący Rady Powiatu,
  - p. Leszek Kucharski - Kier. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Andrychowie,
  - p. Jarosław Pawelec - Vice Prezes Banku Spółdzielczego w Andrychowie,
  - p. Teresa Tomiak - p.o. Dyrektora CKiW w Andrychowie,
  - p. Zofia Wanat - Dyrektor ZS im Armii Krajowej w Andrychowie ZDZ w Katowicach,
  - pp. - Aleksandra Zadora i Aneta Wnęk - przedstawicielki UM w Andrychowie
Wręczali puchary oraz dyplomy dla: Zespołu Szkół Nr 2 w Wadowicach(Mechanik), Zespołu Szkół Nr 2 im św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej - Curie w Andrychowie, ZDZ Andrychów, Klubu Turystyki Górskiej "Limba", Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych, ZSS z Roczyn i Targanic, SKKT "Wędrowcy z Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie i przedszkolu Nr 1 w Andrychowie. Wsparcia organizacji Rajdu udzielili m.in.:
 • p. Marek Polak - poseł na Sejm RP,
 • Rada i Zarząd Powiatu Wadowickiego,
 • Burmistrz i Rada Miejska Andrychowa,
 • p. Jerzy Potocki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów,
 • p. Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu Andropol S.A.
 • pp. Małgorzata Matusiak i Jarosław Pawelec - Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
 • p. Jerzy Chylewski - Prezes MSH "Wizan",
 • p. Barbara Zmiertka - Prezes PSS "Społem",
 • Piekarnia "RAJ-PIEK" Roczyny,
 • Hurtownia Spożywcza "TRIO" pp. Sordylów,
 • Hurtownia "Owoce" pp. Barbara i Włodzimierz Mleczakowie,
 • Rozlewnia Wód pp. M. Dusik i J.S. Matusiakowie,
 • Biuro Promocji Kultury i Sportu Powiatu,
 • Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Andrychowie,
 • Miejski Dom Kultury,
Projekt afiszów, odznaki rajdowej, pieczątki, dyplomów wykonała pani Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.
Obsługę Rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich, przodowników turystyki pieszej i górskiej oraz działaczy Oddziału Zakładowego PTTK "Andropol" w osobach: Tadeusz Sumper, Kazimierz Niemczyk, Roman i Krzysztof Kurzyniec, Krystyna Ćwiertnia, Stanisława Cepcer, Irena Szymańska, Ewa i Kazimierz Malarz, Ewa Woch, Agnieszka Swakoń, Andrzej Hankus, Tadeusz Hałat, Franciszek Zaborowski, Janina Chrząszcz, Zofia Wanat, Mieczysław Karcz, Mariusz Walczak, Marianna Kalinowska, Ryszard Matejko, Jan Nowak, Stanisław Tyryboń, Dominik Toma, Zbigniew Tamowski.
W imieniu Zarządu Oddziału pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej. Zdjęcia wykonywał kol. Krzysztof Kurzyniec i Marianna Kalinowska.

Sprawozdanie sporządził
Tadeusz Sumper
Komandor Rajdu.