Andrychów, 12.05.2010Organizatorem XLI Wiosennego Rajdu Turystycznego który odbył się na terenie Beskidu Małego i Żywieckiego z metą w Ośrodku Wypoczynkowym CKiW w Rzykach Praciakach w dniu 30.04.2010 roku był Klub Turystyki Górskiej " LIMBA" z Oddziału Zakładowego PTTK przy "ANDROPOL" SA. i Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Celem Rajdu jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, grup integracyjnych i niepełnosprawnych oraz poznanie piękna Beskidu Małego oraz Żywieckiego , jak również propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła : "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu". Przebiegał on przy pięknej, słonecznej pogodzie i wspaniałych humorach uczestniczącej młodzieży oraz turystów z woj. Małopolskiego i śląskiego w ilości ok. 850 osób.,

Patronat nad imprezą przyjęli :

  - Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego,
  - Marek Polak - posłeł na Sejm RP,
  - Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu "ANDROPOL" S.A.,
  - Zbigniew Janosz - wice starosta wadowicki,
  - Zbigniew Mieszczak - przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego
  - Jan Pietras - burmistrz Andrychowa,
  - Krzysztof Kubień - przewodniczący Rady Miejskiej Andrychowa,
  - Lech Drożdżyński - Prezes Zarządu Głównego PTTK
  - ks. Stanisław Czernik - proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,
  - Leszek Kucharski - kierownik Wydz. Edukacji UM. Andrychów,
  - Jerzy Potocki - Nadleśnictwo Andrychów,
  - Józef Brzazgacz - właściciel stajni "Hucuł" ,
  - Zofia Wanat - Dyrektor ZDZ w Andrychowie,

Patronat medialny : Twoje Radio Andrychów, Nowiny Andrychowskie www.andrychow.pttk.pl

Kierownictwo Rajdu
  Komandor Rajdu - Sumper Tadeusz
  Z-ca komandora - Kazimierz Niemczyk tel.609 663 975
  Sekretarz rajdu i kier. tras - Kurzyniec Krzysztof
  Kierownik mety - Andrzej Hankus
  Skarbnik - Krystyna Ćwiertnia
  Punkt Weryf. GOT - Roman Kurzyniec

Obsługa tras

  Trasa nr 1 (4-dniowa) T. Sarlrej
  Trasa nr 2 (3-dniowa) T. Hałat
  Trasa nr 3 (2-dniowa) I. Ficek
  Trasa nr 4 (1-dniowa) K. Kurzyniec
  Trasa nr 5 (1-dniowa) M. Kalinowska
  Trasa nr 7edukacyjna (1-dniowa) J. Zieliński

Najmłodszym uczestnikiem był 8-letni Kornel Niemczyk z Targanic, a najstarszą grupą koledzy z Kola Terenowego Polskiego Związku Niewidomego z Andrychowa. Na mecie rajdu zostały zorganizowane liczne konkursy w których laureatami zostali:

  Konkurs krajoznawczy - Dawid Chachulski z ZS "Mechanik" Wadowice,
  Konkurs piosenki turystycznej - ZSS z Zagórnika,
  Konkurs pierwszej pomocy - Mateusz Rusinek Gimnazjum ZSS z Zagórnika,
  Konkurs sprawnościowy - Paulina Stachurska Szk. Podst. nr 4 Andrychów oraz Renata Ciszewska z ZDZ Katowice,
  Przeciąganie liny:
  - Szk. Podst. z ZSS Roczyny
  - Gimnazjum z ZSS Zagórnik
  - ZS Nr 2 Andrychów.
Dokonano również wręczenia wyróżnień o które wystąpiliśmy do Zarządu Głównego PTTK za długoletnie wsparcie naszej działalności turystycznej. Otrzymali je:
-Ks. Proboszcz Stanisław Czernik,
-p. Małgorzata Matusiak - Prezes BS,
-p. Łukasz Dziedzic - Dyrektor CKiW w Andrychowie,
-p. Jerzy Chylewski - Prezes MSH "Wizan",
-p. Leszek Kucharski - Kier. Wydz. Edukacji UM Andrychów,
-p. Stanisław Sordyl - Właściciel Ośrodku "Kocierz",
-p. Anita i Sławomir Rusinek - Właściciele "Czarnego Gronia"
-p. Zofia Wanat - Dyr. ZS im Armii Krajowej,
-p. Katarzyna Błażenko - Kier. Wydz. Promocji UM,
-P. Józef Koper - właściciel Bud-Mal z Targanic,
-PH "Raj - Piek" z Roczyn,
-p. Rafał Stuglik - kierownik biura Promocji starostw,
-firma TRIO - Sordyl" - Hurtownia spożywcza,

Oprócz w/w na mecie byli obecni:
-p. Zbigniew Mieszczak - Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego,
-p. Krzysztof Wójcik - kier. Wydziału Spraw Osobowych UM.

Na mecie dużym zainteresowaniem cieszył się przyjazd ekipy na koniach ze stajni Hucuł p. Józefa Brzazgacza. Wszystkimi smakowała grochówka prosto z kuchni polowej gotowana przez obsługę rajdu. Oprócz grochówki każdy z uczestników otrzymał buton rajdowy, chleb, herbatę. Drużyny rajdowe otrzymały pamiątkowe dyplomy a szkoły i instytucje puchary. Przewodnicy Beskidzcy i Przodownicy Turystyki Górskiej i Pieszej prowadzili grupy turystyczne grupy turystyczne a trasę edukacyjną kol. Jan Zieliński emerytowany nauczyciel. Można było skorzystać z pamiątkowej pieczątki rajdowej, czynny był punkt weryfikacyjny GOT i OTP oraz opieki medycznej. Nagłośnienie prowadziła ekipa z CKiW. Wzór plakatu , butonu, pieczątki rajdowej, napisów na pucharach wykonanali kol. Danuta Wysogląd oraz Bartosz Grela z CKiW.
Odczytany został list przekazany od p. Marka Polaka- Posła na sejm RP.
Ok. 20-to osobowa grupa turystów udała się na trasę 4-ro dniową w Beskidzie Żywieckim i Małym. Obsługę rajdu stanowiła ok. 30 osobowa grupa wytrawnych działaczy Klubu Turystyki Górskiej "Limba" oraz Oddziału Zakładowego PTTK przy "Andropol" S.A..: Tadeusz Sumper, Kazimierz Niemczyk, Krzysztof Kurzyniec, Roman Kurzyniec, Andrzej Hankus, Tadeusz Hałat, Władysław Ficek, Ewa Woch, Janina Chrząszcz, Irena Chochołowska, Roman Gibas, Jan Wysogląd, Tadeusz Kaspera, Stanisław Wojtal, Stanisław Tyryboń, Marianna Kalinowska, Mieczysław Kalinowski, Maciej Olszewski, Irena Szymańska, Krystyna Ćwiertnia, Stanisław Cepcer, Maria Sumper, Mariusz Walczak, Mieczysław Karcz, Franciszek Zaborowski, Anna Pustelnik, Monika Smolec, Ryszard Matejko, Jan Zieliński, Alina Rusin, Marta Kuźma, Agnieszka Janosz, Kazimierz Malarz, Zenon Tomiczek, Teresa Hurko, Górecki Marian, Aneta Kurzyniec, Toma Dominik, Murzyn Magda. W imieniu Zarządu Oddziału serdecznie dziękuję wszystkie, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze działania, żeby kolejna impreza turystyczna spełniła swoje zadania i była doskonała promocją turystyki i naszego regionu. Zdjęcia wykonywali: