Andrychów, 20.12.2009Organizatorem konkursu było: Starostwo Powiatowe oraz Przewodnicy Beskidzcy z OZ PTTK przy "ANDROPOL" S.A. W Andrychowie. Konkurs przeprowadzono w dniu 18.12.2009 w Zespole Szkół Nr 1 im Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie pod hasłem "2009 Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK". Patronat nad konkursem przyjęli: - Marek Polak - Poseł na Sejm RP,
- Mirosław Nowak - vice Starosta,
- Zbigniew Mieszczak - Przew. Rady Powiatu
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie: - Tadeusz Sumper - prezes oddziału
- Marianna Kalinowska
- Stanisława Cepcer
Uroczystość otwarcia dokonał vice Starosta p. Mirosław Nowak wręczając każdemu uczestnikowi "Dyplom Uczestnictwa w finale" oraz życzenia dobrych wyników w nauce i konkursie jak również świąteczne, do których przyłączył Dyrektor szkoły Tomasz Bizoń wręczając na pamiątkę długopis i notes. Tadeusz Sumper prezes O/Z PTTK przekazach pozdrowienia i życzenia od p. Marka Polaka. Na etapie szkolnym, który przeprowadzili nauczyciele: Stefan Boryczko, Janusz Cepcer, Jadwiga Płonka, Daria Skalska, Andrzej Skowron, Janusz Lipski i Tomasz Skowron.

W finale wzięli udział finaliści konkursów szkolnych z:

- Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie - Dariusz Walczak, Norbert Zając, Szymon Kierczak,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach - Szymon Stanek, Klaudia Garżel, Piotr Targosz,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Wadowicach - Piotr Jutka, Tomasz Kubas, Dawid Chachulski,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Wadowicach - Justyna Bednarz, Ewelina Korzeniowska, Paulina Czubernat,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Andrychowie - Paweł Borgosz, Tomasz Koper, Krzysztof Bękowski,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie, - Justyna Sordyl, Małgorzata Wróbel, Grzegorz Kierczak,
- Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie - Dawid Walczak, Norbert Zając, Szymon Kierczak,
- Zespół Szkół Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie- Justyna Rajda, Łukasz Pluta, Dominik Smaza.

Ogółem w konkursie(szkolnym i finałowym) udział wzięło ok. 160 uczestników wykazujących się b. dobrą znajomością naszego powiatu. Należy podkreślić duże zaangażowanie nauczycieli przeprowadzających eliminacje w swoich szkołach oraz duży zasób wiadomości o naszym powiecie wśród uczestników Konkursu..

Wyniku konkursu drużynowego,

I miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie,
II miejsce - Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach,
III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 w Wadowicach.
Wyniki konkursu Indywidualnego:

I miejsce - Norbert Zając - LO w Andrychowie,
II miejsce - Paweł Borgosz - ZS nr 1 Andrychów,
III miejsce - Justyna Bednarz - ZS nr 3 Wadowice,
.III miejsce -Szymon Stanek - ZS nr 1 Wadowice
.III miejsce -Szymon Kierczak - LO Andrychów.
 

Nagrody i puchary ufundowane przez Zarząd Powiatu i Starostwo wręczał p. vice dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 p. Elżbieta Górska - Zborowska oraz Tadeusz Sumper.

Opiekunowie oraz uczestnicy finału otrzymali foldery przekazane przez Małopolski Urząd Marszałkowski oraz ośrodki wypoczynkowe: Czarny Groń, Kocierz, Mini ZOO, Dinoland, Park Miniatur, Hotel Łysoń, Park świętego Mikołaja oraz Grupę Beskidzką GOPR. W czasie oczekiwania na wyniki młodzież mała możliwość oglądnięcia piękna Beskidu Małego, Tatr wschodu słońca na Babiej Górze na filmach wykonanym przez kolegę Piotra Tomę - Przodownika Turystyki Górskiej oraz przekazania wniosków dotyczących konkursu, które należy uwzględnić przy następnych konkursach. Organizatorzy serdecznie dziękują panu Dyrektorowi ZS Nr 1 w Andrychowie p. Tomaszowi Bizoniowi jego z-cy p. Elżbiecie Górskiej - Zborowskiej oraz Radnemu Rady Powiatu p. Januszowi Lipskiemu za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Należy nadmienić, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie się konkursem.
Inicjatorem przeprowadzenia konkursu ora nadzór nad prawidłowym przebiegiem pełnił Tadeusz Sumper Prezes Zarządu Oddziału. Pytania w formie testów przygotowali działacze z Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych Naszego oddziału: Stanisława Cepcer, Marianna Kalinowska i Monika Smolec. Zakres pytań obejmował miedzy innymi historię i czasy obecne, znane osobistości pochodzące z naszego powiatu, produkty lokalne, ciekawe miejsca i turystykę.

Opracowanie graficzne i wykonanie dyplomów podjął się kol. Krzysztof Kurzyniec vice Prezes Zarządu Oddziału. Sprawozdanie sporządził Tadeusz Sumper.

Z turystycznym pozdrowieniem Prezes Z/O PTTK Tadeusz Sumper.