Andrychów, 19.10.2009Organizatorem rajdu był Oddział Zakładowy PTTK przy Andropol S.A. oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.
Patronat nad imprezą objęli:
- Fundacja Episkopatu Polski " Dzieło Nowego Tysiąclecia " - Warszawa
- Marek Polak - Poseł na Sejm RP
- Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego
- Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu "ANDROPOL" S.A.
- Ks. Stanisław Czernik -Proboszcz Parafii św.Macieja w Andrychowie
- Mirosław Nowak - Vice starosta wadowicki
- Zbigniew Mieszczak - Przew. Rady Powiatu Wadowickiego
- Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa
- Krzysztof Kubień - przewodniczący Rady Miejskiej Andrychów
- Małgorzata Matusiak - Prezes Banku Spółdzielczego w Andrychowie
- Stefan Jakubowski - Kustosz Kaplicy "Ludziom Gór" na Groniu Jana Pawła II
- Józef Brzazgacz - Stadnina Koni "HUCUŁ" w Sułkowicach
- Halina i Józef Lizakowie - Gospodarze Schr. PTTK "Leskowiec"

Celem rajdu było:
- popularyzowanie szlaków górskich Jana Pawła II,
- uczczenie Dnia Papieskiego -XXX Rocznicy pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski,
- 2009 Rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK,
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- poznanie piękna Beskidu Małego i jego historii
- a także spotkania w kręgu rodziny, która pragnie wypoczywać na łonie natury podczas wędrówki pieszej, jazdy konnej lub na rowerze.

Przy deszczowej pogodzie i we wspaniałych humorach ok. 450 turystów z 42 miejscowości wędrujących indywidualnie i pod opieką przewodników PTTK przybyło na metę rajdu, znajdującą się obok schroniska PTTK "Leskowiec".

Uczestnicy oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe dyplomiki, butony, obrazki z życia Jana Pawła II, foldery i informatory promocyjne, a zgłoszone drużyny pamiątkowe dyplomy. Harcerze ze szczepu im. Szarych Szeregów z Andrychowa przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny dla młodzieży Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", przekazując je Parafii św. Macieja w Andrychowie. Na mecie rajdu czynny był punkt weryfikacyjny GOT oraz punk opieki medycznej(na szczęście nikt takowej nie potrzebował). Atrakcją był przejazd uczestników na koniach m.in. ze stajni "Hucuł' z Sułkowic oraz "Burzany" z Zarzyc koło Kalwarii Zebrzydowskiej

W przeprowadzonych konkursach zwyciężyli:
- konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II - Paweł Gibas,
- konkurs pierwszej pomocy - Henryk Januszewski,
- konkursy sprawnościowe - Mirosław Sworzeń i Zofia Wiechman,
- najmłodszy uczestnik - Emilka Olszewska (4 lata),
- najstarszy uczestnik - Rafał Kowalski (79 lat)
- uczestnik przybyły z najdalszej miejscowości - Zbigniew Kotowski z Białej Podlaskiej,
- najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie - pp. Lizaków z Krzeszowa i Targoszowa(9 osób).

Nagrody ufundowane przez :
- Starostwo Powiatowe,
- Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
- "ANDROPOL" S.A.
- burmistrza Andrychowa
- O/Z PTTK przy "Andropol" S.A. w Andrychowie
wręczyli :
- Marek Polak (poseł na Sejm RP),
- Zbigniew Mieszczak (Przewodniczący Rady Powiatu)
- Tadeusz Sumper - Prezes O/Z PTTK Andropol.

Materiały promocyjne przekazali dla uczestników:
- URZĄD Marszałkowski woj. Małopolskiego,
- Biuro Promocji, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów,
- Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu,
- CKiW w Andrychowie,
- Dinolandia z Inwałdu.
- Ośrodek "Czarny Groń" w Rzykach Praciakach,
- Ośrodek "Kocierz" w Targanicach
- Park Miniatur z Inwałdu.

Wzór okolicznościowej pieczątki, butonu, plakatu, dyplomików oraz dyplomów dla drużyn opracowała p. Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie. Pozytywnie przebieg i organizację Rajdu ocenili przybyli na metę koledzy z zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK, funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej oraz Straży Leśnej.

Obsługę Rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej oraz działaczy Oddziału Zakładowego PTTK w osobach: Tadeusz Sumper, Tadeusz Kaspera z małżonką, Krzysztof Kurzyniec, Stanisława Cepcer , Janusz Cepcer, Irena Szymańska, Kazimierz Niemczyk, Kazimierz Malarz, Andrzej Hankus, Maciej Olszewski, Franciszek Zaborowski, Władysław Ficek, Tadeusz Hałat, Krzysztof Kowalski, , Zbigniew Mazgaj, Marian Górecki, Janina Chrząszcz, Mieczysław Karcz, Mariusz Walczak, Zofia Wanat, Anna Pustelnik, Krystyna Ćwiertnia. W imieniu Zarządu Oddziału PTTK pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej.

Serdeczne podziękowania należą się: gospodarzom schroniska PTTK Leskowiec za miłe przyjęcie uczestników i obsługi rajdu, p. Łukaszowi Lachendro za bezpłatne dowiezienie nagród, materiałów reklamowych, sztandaru Oddziału oraz części obsługi na metę rajdu.
Rajd był realizacją zadania publicznego ogłoszonego przez p. burmistrza Andrychowa, organizacja Rajdu zbiegła się z przyznaniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla Klubu Turystyki Górskiej "Limba" specjalnego dyplomu i wyróżnienia za szczególne zasługi w popularyzowaniu turystyki oraz promocji Małopolski podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Turystyki w Czorsztynie.
Rajd zakończyliśmy o godzinie 1200 wspólną mszą św. koncelebrowaną w Kaplicy "Ludzi Gór" pod przewodnictwem ks. kanonika Jana Goryla (członka PTTK oddz. "Ziemia Babiogórska" w Żywcu) o rychłą beatyfikację umiłowanego Jana Pawła II. Sprawozdanie sporządził: Tadeusz Sumper Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.