Andrychów, 19.05.2009Organizatorem konkursu byli :
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów oraz
- OZ PTTK przy AZPB”ANDROPOL”S.A. w Andrychowie.

Konkurs w dniu 20.05.2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie przeprowadziła komisja w składzie:
- Tadeusz Sumper – prezes oddziału,
- Stanisława Cepcer,
- Marianna Kalinowska,
- Roman Kurzyniec.

W konkursie wzięło udział 24 uczniów z 8 szkół podstawowych Gminy Andrychów.

Wyniki konkursu: (na 30 pkt maksymalnie)
1. Daniel Gondko – SP Sułkowice-Łęk – 24 pkt,
1. Patrycja Szeliga SP Rzyki – 24 pkt,
1. Magdalena Wieczorek SP nr 4 w Andrychowie- 24 pkt.

W rywalizacji drużynowej klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1. SP nr 4 Andrychów,
2. SP nr 2 Andrychów,
3. Szkoła Podstawowa z ZSS Sułkowice – Łęg,
4. Szkoła Podstawowa z ZSS Sułkowice - Bolęcina,
5. Szkoła Podstawowa z ZSS Rzyki,
6. Szkoła Podstawowa z ZSS Roczyny,
7. Szkoła Podstawowa z ZSS Zagórnik,
8. Szkoła Podstawowa z ZSS Targanice.

Przebieg konkursu nadzorował p. Leszek Kucharski – kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów.

Organizatorzy serdecznie dziękują za dużą pomoc w przeprowadzeniu konkursu p. Piotrowi Ptakowi – dyrektorowi SP nr 2 w Andrychowie (m.in. za przygotowanie sali, oraz opiekunów i obsługi konkursu).

W przerwie między napisaniem odpowiedzi a ogłoszeniem wyników dzieci wraz z opiekunami oglądały przeźrocza :"Beskid Mały", "Wschód słońca na Babiej Górze" oraz "Tatry" przekazane przez kol. Piotra Tomę oraz "Wędruj z nami - przyroda uczy najpiękniej" otrzymane z Zarządu Głównego PTTK.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz poczęstunek. Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego materiały promując naszą gminę. Uroczyste wręczenie nagród i poucharów dokona Burmistrz Andrychowa w Dniu Dziecka 01.06.2009.

Konkurs był realizowany w ramach "Zadania Publicznego Gminy Andrychów".

Prezes Oddziału PTTK składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu tej imprezy.

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.