Andrychów, 12.05.2009Rajd zorganizowany w dniach 28.IV.2009 do 03.V.2009 przez O.Z. PTTK przy "ANDROPOL" S.A. oraz CKiW w Andrychowie pod hasłem "2009 rokiem Dzieci i Młodzieży w PTTK". Rajd był również realizacją zadania publicznego ogłoszonego przez Burmistrza Andrychowa : "Organizowanie imprez turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego"

Rajd przeprowadzony został na terenie Beskidu Małego oraz Niskiego. Wzięło w nim udział około 700 uczestników z:
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 w Andrychowie,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie,
  - Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku,
  - Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach,
  - Zespołu Szkół Nr 2 w Andrychowie,
  - Zespołu Szkół "Mechanik" w Wadowicach,
  - Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie,
  - Zespołu Szkół w Andrychowie przy ZDZ w Katowicach,
  - Zwiad Konny Małopolskiej Kawalerii im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich ze stajni "Hucuł" w Sułkowicach,
  - Klubu Turystyki Górskiej "Limba" z Andrychowa,
  - Turyści indywidualni z powiatu bielskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.
Na mecie w Całorocznym Ośrodku Wypoczynkowym "Czarny Groń" w Rzykach Jagódkach każdy uczestnik otrzymał odznakę rajdową, grochówkę z kuchni polowej oraz herbatę. Przybyłe drużyny zostały wyróżnione pamiątkowym dyplomem, a szkoły i organizacje pucharem. Można było również otrzymać rajdowe turystyczne odznaki przekazane z prywatnych zbiorów kol. Józefa Dybała nestora turystów z Andropolu oraz informatory z Biura Promocji w Andrychowie. Do dyspozycji uczestników była pieczątka rajdowa oraz czynny był Punkt Weryfikacyjny GOT. Dla chętnych istniała możliwość przejażdżki końmi ze stajni "Hucuł' i ośrodka "Czarny Groń". Dużą atrakcją była możliwość skorzystania z "Parku Linowego" oraz Zawodów w przeciąganiu liny.

Wsparcia w organizowaniu Rajdu udzielili:
- p. Marek Polak Poseł na Sejm RP,
- p. Anita Rusinek właściciel "Czarnego Gronia",
- p. Zbigniew Mieszczak - przewodniczący Rady Powiatu Wadowice,
- p. Mirosław Nowak - vice Starosta Wadowic,
- p. Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- p. Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa,
- p. Józef Brzazgacz - właściciel Stajni "HUCUŁ" w Sułkowicach,
- p. Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów,
- p. Katarzyna Błażejko - kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą,
- p. Rafał Stuglik - kierownik Biura Promocji Powiatu,
- p. Jerzy Chylewski - Prezes Zarządu MSH "Wizan",
- p. Małgorzata Matusiak - Prezes Banku Spółdzielczego w Andrychowie,
- p. Barbara Zmiertka - Prezes PSS Społem,
- oraz prywatni sponsorzy- pp. Rajdowie z Roczyn, pp. Mieszczakowie i p. J. Koper z Targanic, pp. Tomczykowie z Gierałtowic oraz pp. Żakowie i p. M. Szlagor z Andrychowa,

Osoby te przekazując nam pomoc wiedzą, że zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i służyć będzie dla wędrujących młodych turystów promujących nasz region.
Afisze, dyplomy, wzór odznaki i pieczątki okolicznościowej projektowała p. Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie. Nagłośnienie naszej imprezy zapewniło również CKiW w Andrychowie.

Najmłodszymi uczestnikami byli uczniowie klasy II f z Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie, a najstarszymi uczestnikami pp. Stanisław Tyryboń i Józef Mizera z 1932 roku.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy z nagrodami za 1,2 i 3 miejsce
- krajoznawczy - Joanna Ćwiertka z LOP w Targanicach,
- pierwszej pomocy - Urszula Oboza z LOP w Targanicach,
- piosenki turystycznej - Damian Siwek z Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie,
- rzut ringo - Joanna Matejko z ZSS w Zagórniku,
- rzutki - Paulina Błachut Z ZSS w Zagórniku,
- przeciąganie liny: - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie,

Puchary i nagrody wręczali:

  - p. Marek Polak - Poseł na Sejm RP,
  - Mirosław Nowak vice Starosta Wadowic,
  - p. Zbigniew Mieszczak - Przew. Rady Powiatu,
  - p. Leszek Kucharski Kier. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM.
Na zakończenie Rajdu w podziękowaniu za długoletnią pomoc prezes Oddziału Tadeusz Sumper wręczył Medale za Pomoc i Współpracę pp. Markowi Polakowi, Mirosławowi Nowakowi oraz Zbigniewowi Mieszczak. Medale te na wniosek naszego Zarządu Oddziału przyznał Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Panowie Jan Pietras i Krzysztof Kubień otrzymają je najprawdopodobniej w m-cu czerwcu podczas sesji Rady Miejskiej poświęconej turystyce. Komandorem Rajdu był kol. Tadeusz Sumper, z-cą kol. Kazimierz Niemczyk- Prezes KTG Limba, kierownik mety kol. Roman Gibas. Sekretarzem Rajdu oraz kierownikiem tras kol. Krzysztof Kurzyniec, skarbnikiem była kol. Krystyna Ćwiertnia. Obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, przodowników Turystyki Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału w osobach: Stanisława Cepcer, Janina Chrząszcz, Ewa Woch, Anna Pustelnik, Zofia Wanat, Irena Szymańska, Monika Smolec, Marianna Kalinowska, Magdalena Kalinowska - Murzyn, Andrzej Hankus, Roman Kurzyniec, Franciszek Zaborowski, Tadeusz Hałat, Mariusz Walczak, Władysław Ficek, Stanisław Wojtala, Jan Zieliński, Stanisław Tyryboń, Tadeusz Kaspera, Kazimierz Malarz, Jan Wysogląd, Marian Górecki, Maciej Olszewski i Ryszard Matejko. Po zakończeniu grupa z KTG "Limba" wraz z turystami z Oświęcimia wyruszyli na czterodniowy rajd w Beskid Niski pod przewodnictwem kol. Tadeusza Kaspery.
Zarząd oddziału pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, rencistom i emerytom za poświęcenie swojego wolny czasu i wysiłku, a w szczególności tym, którzy aby obsłużyć Rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przybyli wraz z młodzieżą na tę imprezę. Zachęcamy do uprawiania turystyki i poznawania piękna naszego regionu, jak również miejsca swego zamieszkania poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu". Zdjęcia na naszej stronie internetowej wykonał