Andrychów, 26.II.2010r.Rajd odbył się dla uczczenia:
- 2010 - Rokiem Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce,
- Przewodnicy dzieciom,
Rajd przeprowadzono realizując zadania związane z:
- Małopolskich Obchodów Miedzynarodowego Dnia Przewodnika ,
- Zadaniem publicznym ogłoszonym przez Burmistrza Andrychowa :
"Organizowanie imprez turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego"

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Marek Nawara - Marszałek Województwa Malopolskiego, - Marek Polak - Poseł na Sejm RP,
- Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu AZPB "ANDROPOL" S.A.,
- Mirosław Nowak - Vice Starosta Wadowicki,
- Zbigniew Mieszczak - Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego,
- Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa,
- Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów,
- zofia Wanat - Dyrektor ZDZ w Andrychowie,
- Ks. Stanisław Czarnik - Proboszcz parafii Św. Macieja w Andrychowie.
- Józef Brzazgacz - Właściciel stajni "Hucuł" w Sułkowicach

- Stanisław Seczyńska - Nadejczyk - Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Andrychowa

Organizatorami imprezy byli:
- Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zakładowego PTTK przy "ANDROPOL" S.A.
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Ogółem wzięło udział około 700 uczestników, opiekunów, gości zaproszonych oraz obsługi z:
- SKKT _Wędrowcy_ z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach,
- Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- Klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach,
- Zespół Szkół Nr 2 w Wadowicach,
- Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie,
- Przedszkole nr 1 w Andrychowie -Polski Związek Niewidomych koło terenowe w Andrychowie,
- Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" w Andrychowie,
- turyści indywidualni.

Turyści pod opieką wykwalifikowanych przewodników wędrowali w zimowej scenerii między innymi Jan Zieliński oprowadzał młodzież wzdłuż potoku 'Młynówka", a ks. Prałat St. Czernik pokazał kościół, wieżę i krypty w kościele św. Macieja. Na mecie rajdu w Miejskim Domu Kultury uczestnicy otrzymali butony rajdowe, pączki, herbatę, a drużyny pamiątkowe dyplomy. Można było korzystać z pamiątkowej pieczątki rajdowej. Czynne były punkty weryfikujące OTP i GOT oraz opieki medycznej.

Najmłodszą grupą byli przedszkolaki z przedszkola Nr 1 w Andrychowie, a najstarszym uczestnikiem kol. Tadeusz Hałat z Klubu Turystyki Górskiej "Limba" rocznik 1932.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy z nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce.
W konkursie krajoznawczym odpowiednio miejsca zajęli:
1. Barbara Gibas ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Andrychowie
W konkursie pierwszej pomocy:
1. Tomasz Kubas z ZS nr 2 w Wadowicach,
W konkursie piosenki turystycznej:
1.Zespół "SCHOLA" z ZSS w Roczynach,
W konkursie sprawnosciowym (ringo):
1.Paulina Lipowska z ZSS w Roczynach,

Wszystkie biorące udział szkoły i grupy otrzymały pamiątkowe puchary które wręczali p. Marek Polak, ks. Stanisław Czernik oraz p.Leszek Kucharski

Wzór pamiątkowej odznaki rajdowej, pieczątki okolicznościowej oraz dyplomów dla drużyn opracowała pani Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.

Obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, przodowników Turystyki Pieszej i Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie w osobach:Tadeusz Sumper, Roman Gibas, Kazimierz Niemczyk, Marianna Kalinowska, Roman i Krzysztof Kurzyniec, Krystyna Ćwiertnia, Ewa Woch, Franciszek Zaborowski, Irena Szymańska, Stanisława Cepcer, Monika Smolec, Andrzej Hankus, Władysław Ficek, Zofia Wanat, Mieczysław Karcz, Tadeusz Hałat, Tadeusz Sarlej, Ala Rusin, Józef Dwornik, Mariusz Walczak, Jan Zieliński, Stanisław Tyryboń, Jan Nowak, Zbigniew Tomowski

Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewniła obsługa MDK w Andrychowie.

Dzieci i młodzież oraz ich opiekunwie wzięli udział w organizowanej imprezie zachęcając do uprawiania turystyki i poznania piękna naszego regionu, jak również miejsca swego zamieszkania poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła: "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zast±pi ruchu".

Szczególne słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy przybyli wraz z młodzieżą na tą imprezę. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK pragnie wszystkim serdecznie podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, a w szczególności tym, którzy żeby obsłużyć rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego w swoim miejscu pracy oraz emerytom i rencistom, iż pragnęli poświęcić swój wolny czas i wysiłek.