Andrychów, 15.10.2008Organizatorem rajdu był Oddział Zakładowy PTTK przy Andropol S.A. oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Patronat nad imprezą objęli:
- Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Warszawie,
- p. Marek Polak – Poseł na Sejm RP,
- p. Grzegorz Łukowski - Prezes Zarządu "Andropol" S.A.,
- Ks. Stanisław Czarnik – Proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,
- p. Mirosław Nowak - Vice Starosta Wadowicki,
- p. Zbigniew Mieszczak - Przewodniczący Rady Powiatu wadowickiego,
- p. Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa,
- p. Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- p. Józef Brzazgacz - właściciel stajni "Hucuł" w Sułkowicach,
- p. Stefan Jakubowski - kustosz kaplicy "Ludzi Gór",
- p. Halina i Jan Lizakowie - gospodarze schroniska PTTK "Leskowiec".

Patronat medialny:

Celem Rajdu było uczczenie:
- Dnia Papieskiego,
- 30-tej rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża,
- Roku św. Pawła,
- 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski,
- Roku Rodziny w diecezji Bielsko-Żywieckiej,
- Roku Przyrody w PTTK oraz popularyzowanie szlaków górskich Jana Pawła II,
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- spotkania w kręgu rodziny i znajomych, którzy chcą wypoczywać na łonie natury podczas wędrówek pieszych, jazdy konnej lub na rowerze.

Przy słonecznej pogodzie i we wspaniałych humorach ok. 1000 turystów z 46 miejscowości, wędrujących indywidualnie i pod opieką przewodników PTTK przybyło na metę rajdu, znajdującą się obok schroniska PTTK "Leskowiec".
Uczestnicy oraz goście zaproszeni otrzymali pamiątkowe dyplomiki, butony, obrazki z życia i pielgrzymek Jana Pawła II, foldery i informatory (pakiety promocyjne), a zgłoszone drużyny, pamiątkowe dyplomy. Harcerze ze szczepu im. Szarych Szeregów z Andrychowa przeprowadzili zbiórkę pieniężną na fundusz stypendialny dla młodzieży Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", przekazując je do parafii św. Macieja w Andrychowie. Czynny był punkt weryfikacyjny GOT oraz punkt opieki medycznej (na szczęście nikt takowej nie potrzebował).

W przeprowadzonych konkursach zwyciężyli:
- konkurs wiedzy o życiu Jana Pawła II - Maciej Puta,
- konkurs pierwszej pomocy - Joanna Pyrdziak,
- konkursy sprawnościowe (trzy konkurencje) - Daniel Syguła, Monika Kozela, Jakub Dyrcz,
- najstarszy uczestnik rajdu - Tadeusz Hałat z Andrychowa (77 lat),
- najmłodszy uczestnik rajdu - Emilka Olszewska z Andrychowa (3 lata),
- uczestnik przybyły z najdalszej miejscowości - Piotr Lizak z Bydgoszczy,
- najliczniejsza rodzina uczestnicząca w rajdzie - Agnieszka Horzynek z Kukowa (11 osobowa rodzina).

Nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe, Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz Oddział Zakładowy PTTK wręczali:
- p. Marek Polak (poseł na Sejm RP),
- p. Mirosław Nowak (v-ce starosta Powiatu Wadowickiego),
- p. Zbigniew Mieszczak (Przewodniczący Rady Powiatu).

Materiały promocyjne przekazali dla uczestników:
- Biuro Promocji, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów,
- Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu,
- Beskidzka Grupa GOPR ze Szczyrku,
- Ośrodek Wypoczynkowy "Czarny Groń" z Rzyk,
- Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Kocierz" z Targanic,
- Park Miniatur z Inwałdu,
- CKiW w Andrychowie.

Atrakcją był przejazd uczestników na koniach m.in. ze stajni:
- "Hucuł" z Sułkowic,
- "Pod Dębami" w Inwałdzie,
- "Burzany" z Zarzyc koło Kalwarii Zebrzydowskiej
- oraz indywidualnych.

Wzór okolicznościowej pieczątki, butonu, plakatu oraz dyplomików i dyplomów dla drużyn opracowała p. Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.

Serdeczne podziękowania należą się:
- gospodarzom schroniska PTTK Leskowiec za miłe przyjęcie uczestników i obsługi rajdu,
- p. Markowi Orkiszowi i p. Łukaszowi Lachendro za bezpłatne dowiezienie nagród, materiałów reklamowych, sztandaru Oddziału oraz częśći obsługi na metę rajdu.

Pozytywnie przebieg i organizację Rajdu ocenili przybyli na metę funkcjonariusze policji oraz Straży Leśnej.

Obsługę Rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej i pieszej oraz działaczy Oddziału Zakładowego PTTK w osobach: Tadeusz Sumper z małżonką, Roman Gibas, Tadeusz Kaspera z małżonką, Krzysztof Kurzyniec z córką, Stanisława Cepcer z małżonkiem, Irena Szymańska, Jan Pikoń, Ewa Woch, Kazimierz Niemczyk, Kazimierz Malarz, Andrzej Hankus, Monika Smolec, Maciej Olszewski, Franciszek Zaborowski, Władysław Ficek, Tadeusz Hałat, Krzysztof Kowalski, Józef Synowiec, Zbigniew Mazgaj, Marian Górecki, Janina Chrząszcz, Mieczysław Młynarczyk z małżonką, Dominik Toma, Jan Nowak, Zbigniew Homa, Stanisław Wojtala.

W imieniu Zarządu Oddziału PTTK pragnę tą drogą serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej.

Organizacja Rajdu zbiegła się z przyznaniem przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla Nas specjalnego dyplomu i wyróżnienia za szczególne zasługi w popularyzowaniu turystyki.

Rajd zakończyliśmy o godzinie 1200 wspólną mszą św. koncelebrowaną w Kaplicy "Ludzi Gór" pod przewodnictwem ks. kanonika Jana Goryla (członka PTTK oddz. "Ziemia Babiogórska" w Żywcu) o rychłą beatyfikację umiłowanego Jana Pawła II.