Andrychów, 5.06.2008Organizatorem konkursu byli :
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów oraz
- OZ PTTK przy AZPB”ANDROPOL”S.A. w Andrychowie.

Konkurs w dniu 05.06.2008 w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie przeprowadziła komisja w składzie:
- Tadeusz Sumper – prezes oddziału,
- Roman Kurzyniec,
- Monika Smolec.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 9 szkół podstawowych Gminy Andrychów.

Wyniki konkursu: (na 28 pkt maksymalnie)
1. Kornelia Rohulko – Gimnazjum Zagórnik – 28 pkt,
2. Ewelina Zawada – Gimnazjum Sułkowice - Łęg – 23 pkt,
3. Małgorzata Semik – Gimnazjum nr 2 Andrychów - 22 pkt,
3. Patrycja Dyrcz – Gimnazjum Sułkowice – Łęg – 22 pkt.

W rywalizacji drużynowej klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1. Gimnazjum Zagórnik - 64 pkt,
2. Gimnazjum nr 2 Andrychów - 61 pkt,
3. Gimnazjum Rzyki - 57 pkt,
4. Gimnazjum nr 1 Andrychów - 53 pkt,
4. Gimnazjum Bolęcina - 53 pkt,
6. Gimnazjum Roczyny - 50 pkt,
7. Gimnazjum Sułkowice –Łęg - 49 pkt,
8. Gimnazjum Targanice - 46 pkt,
9. Gimnazjum Inwałd - 38 pkt.

Przebieg konkursu nadzorował p. Leszek Kucharski – kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów.

Organizatorzy serdecznie dziękują za dużą pomoc w przeprowadzeniu konkursu p. Halinie Talar – dyrektorce Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

W przerwie między napisaniem odpowiedzi a ogłoszeniem wyników gimnazjaliści wraz z opiekunami zwiedzili i zapoznali się z praca Andrychowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, certyfikat oraz button "Rok Szlaków Turystycznych PTTK" (współfinansowany przez Unię Europejską), wydawnictwo "Wapiennik w Inwałdzie" przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informatory oraz gadżety przekazane przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów i CKiW oraz Towarzystwo Miłośników Andrychowa.

Konkurs był realizowany w ramach "Zadania Publicznego Gminy Andyzchów".

Prezes Oddziału PTTK składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu tej imprezy.

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.