Andrychów, 2.06.2008Organizatorem konkursu byli :
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów oraz
- OZ PTTK przy AZPB”ANDROPOL”S.A. w Andrychowie.

Konkurs w dniu 02.06.2008 w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie przeprowadziła komisja w składzie:
- Tadeusz Sumper – prezes oddziału,
- Stanisława Cepcer,
- Monika Smolec,
- Roman Gibas,
- Monika Ligeza.

W konkursie wzięło udział 27 uczniów z 9 szkół podstawowych Gminy Andrychów.

Wyniki konkursu: (na 28 pkt maksymalnie)
1. Tomasz Gałosz – ZSS Sułkowice – Łęg – 26 pkt,
2. Barbara Żabińska – SP nr 2 Andrychów – 25 pkt,
3. Agnieszka Pytel – ZSS Zagórnik - 24 pkt.

W rywalizacji drużynowej klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1. SP nr 2 Andrychów - 63 pkt,
2. ZSS Targanice - 62 pkt,
3. ZSS Roczyny - 61 pkt,
4. ZSS Sułkowice – Łęg - 60 pkt,
5. ZSS Zagórnik - 59 pkt,
6. SP nr 4 Andrychów - 57 pkt,
7. ZSS Rzyki - 44 pkt,
8. ZSS Sułkowice – Bolęcina - 42 pkt,
9. ZSS Inwałd - 39 pkt.

Przebieg konkursu nadzorował p. Leszek Kucharski – kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów.

Organizatorzy serdecznie dziękują za dużą pomoc w przeprowadzeniu konkursu p. Annie Rychter – dyrektorce SP nr 4 w Andrychowie (m.in. za przygotowanie sali, napojów i słodyczy dla uczestników, opiekunów i obsługi konkursu).

W przerwie między napisaniem odpowiedzi a ogłoszeniem wyników dzieci wraz z opiekunami zwiedziły i zapoznały się z praca Andrychowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, certyfikat oraz button "Rok Szlaków Turystycznych PTTK" (współfinansowany przez Unię Europejską), wydawnictwo "Wapiennik w Inwałdzie" przekazany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, informatory oraz gadżety przekazane przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów i CKiW oraz Towarzystwo Miłośników Andrychowa.

Konkurs był realizowany w ramach "Zadania Publicznego Gminy Andyzchów".

Prezes Oddziału PTTK składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu tej imprezy.

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.