Andrychów, 12.05.2008Rajd odbył się dla uczczenia:
- 2008 – Rok Przyrody w PTTK,
- 2008 – Rok Rodziny,
- 100-lecie uruchomienia produkcji w Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej Wyrobów Bawełanianych Braci Czeczowiczka obecnie AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie.

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Marek Polak – Poseł na Sejm RP,
- Ks. Stanisław Czarnik – Proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,

- Mirosław Nowak - Vice Starosta Wadowicki,
- Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu AZPB "ANDROPOL" S.A.,
- Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa,
- Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- Stanisław Sordyl - właściciel Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowego "Kocierz",
- Piotr Wysocki - Redaktor naczelny Kroniki Beskidzkiej,
- Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów.

Patronat medialny:
- Kronika Beskidzka

Organizatorami imprezy byli:
- Klub Turustyki Górskiej "Limba" z Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.,
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Ogółem wzięło udział około 800 uczestników, opiekunów, gości zaproszonych oraz obsługi z:
- Zespołu Szkół Samorządowych z Zagórnika,
- Szkoły Podstawowej nr 4 z Andrychowa,
- Szkoły Podstawowej nr 2 z Andrychowa,
- Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody z Zespołu Szkół Samorządowych z Targanic,
- Zespołu Szkół Samorządowych z Roczyn,
- Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych z Andrychowa,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Skrzaty” z Bulowic,
- Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej z Andrychowa,
- SKKT „Wędrowcy” z Gimnazjum nr 2 z Andrychowa,
- Gimnazjum nr 1 z Andrychowa,
- Koła Turystycznego „Mechanik” z Wadowic,
- Liceum Ogólnokształcącego z Andrychowa,
- Zwiad Konny Małopolskiej Kawalerii im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich – Stajnia „Hucuł z Sułkowic,
- Klubu Turystyki Górskiej „LIMBA” z Andrychowa,
- Cheerleaderki z ZDZ z Andrychowa,
- uczniowie z Technikum z Namestowa ze Słowacji,
- turyści indywidualni.

Uczestnicy rajdu wędrowali pod okiem przewodników przy umiarkowanej pogodzie, ale we wspaniałych humorach. Niektórzy z uczestników przeszli trasę wzdłuż potoku Młynówka pod kierunkiem p. Jana Zielińskiego.
Rajd był drugą imprezą realizowaną przez nasz oddział w ramach cyklu „Zadań Publicznych” ogłoszonych przez Burmistrza Andrychowa na rok 2008.
Na mecie rajdu w dniu 30.04.08 w Ośrodku Wypoczynkowym Centrum Kultury i Wypoczynku w Rzykach - Praciakach koło Andrychowa każdy z uczestników otrzymał: odznakę rajdową, grochówkę z kuchni polowej do jednorazowych misek oraz herbatę do własnych naczyń, a drużyny zgłoszone - pamiątkowy dyplom. Był też czynny punkt Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej. Można było również otrzymać odcisk okolicznościowej pieczątki rajdowej. Mmożna było doświadczyć przejażdżki konnej na koniach ze Stajni „Hucuł” pana Józefa Brzazgacza.
Pod koniec rajdu wystąpił zespół taneczny Cheerleaderek z Zespołu Sz kół ZDZ w Andrychowie w pokazie tańca nowoczesnego (8 dziewcząt), które uzyskały aplauz zgromadzonej w ośrodku publiczności. Można było na mecie rajdu otrzymać również zeszłoroczne buttony i certyfikaty Roku Szlaków Turystycznych wspieranych finansowo przez Unię Europejską (ostatnie 4 sztuki).

Najliczniejsze reprezentacje zgłoszonych szkół otrzymały puchary, które wręczali zaproszeni goście:
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie,
- Zwspół Szkół Samorządowych w Zagórniku,
- Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
- Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny „Skrzaty” w Bulowicach,
- Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach,
- Gimnazjum nr 1 w Andrychowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie,
- Klasa 2a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Andrychowie,
- Zwiad Konny Małopolskiej Kawalerii im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańśkich – Stajnia „HUCUŁ” w Sułkowicach p. Józefa Brzazgacza.

Najmłodszymi uczestnikami rajdu były dzieci z klasy II a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Andrychowa, zaś najstarszymi – uczestnicy z Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych z Andrychowa.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy z nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce.
W konkursie krajoznawczym odpowiednio miejsca zajęli:
1. Karol Pytlewski z LO Andrychów,
2. Szymon Kierczak z Gimnazjum w Targanicach,
3. Monika Rokowska z SP w Zagórniku;
W konkursie pierwszej pomocy:
1. Mateusz Grajny z Gimnazjum nr 1 w Andrychowie,
2. Ewelina Bizoń z ZSS w Targanicach,
3. Dominika Kolber z ZSS w Zagórniku;
W konkursie piosenki turystycznej:
1. Klub Podróżnika z ZSS w Targanicach,
2. ZSS w Zagórniku,
3. Chatka Tuż-Tuż ze SP nr 4 w Andrychowie;
W konkursie sprawnościowym (ringo):
1. Paulina Błachut,
2. Gabriela Polak,
3. Konrad Szczygieł - wszyscy z ZSS w Zagórniku;
W konkursie sprawnosciowym (przeciaganie liny):
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych :
1. ZDZ Andrychów,
2. ZS nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
3. Gimnazjum nr 1 w Andrychowie;
W kategorii szkól gimnazjalnych :
Wszyskie miejsca dzieci z ZSS w Zagórniku;
W kategorii szkół podstawowych :
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach,
2. SP nr 2 w Andrychowie;
W konkursie wiedzy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przeporwadzonego przez panów Krzysztofa Wójcika i Krzysztofa Adamusa z Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Andrychów:
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych :
1. Druzyna z ZDZ w Andrychowie o nazwie „Cienkie Bąki”,
2. Druzyna z ZDZ w Andrychowie o nazwie „ZDZ SHOW”,
3. Gimnazjum nr 1 w Andrychowie;
W kategorii szkól gimnazjalnych :
1. Drużyna z Zespołu Szkół Samorządowychw Zagórniku o nazwie „Spryciarze”,
2. Drużyna z Zespołu Szkół Samorzadowych w Zagórniku o nazwie „Jaśki z Zagórnika”,
3. Drużyna z Zespołu Szkół samorzadowych w Targanicach o nazwie „Buraki”;
W kategorii szkół podstawowych :
1. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie o nazwie „NFES”,
2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie o nazwie „Trawa z Bagien”,
3. Druzyna ze szkoły Podstawowej w Targanicach o nazwie „Ziemniaki”,
4. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie o nazwie „Szczęściarze”.

Pomoc w przeprowadzeniu rajdu udzielili:
- Starostwo i Rada Powiatu Wadowickiego,
- Burmistrz Miasta Andrychów,
- Biuro Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów,
- Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów,
- Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa UM Andrychów,
- Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" Andrychów,
- Hurtownia Spożywcza "TRIO" - W.B.J. Sordylowie z Andrychowa,
- Józef Brzazgacz - firma PH z Andrychowa,
za co organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują.

Afisze, wzór pamiątkowej odznaki rajdowej, pieczątki okolicznościowej oraz dyplomy dla drużyn zaprojektowały panie Teresa Tomiak i Danuta Wysogląd z CKiW z Andrychowa.

Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewniła obsługa MDK z Andrychowa.

Z zaproszonych gości przybyli:
- Polak Marek – Poseł na Sejm RP,
- Mieszczak Zbigniew – przewodniczący Rady Powiatu Wadowice,
- Pietras Jan – burmistrz Andrychowa,
- ksiądz prałat Stanisław Czernik - proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,
- Kucharski Leszek - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów,
- Wanat Zofia – dyrektor ZS ZDZ w Andrychowie,
- Zbigniew Przybyłowicz – Dyrektor CKiW w Andrychowie,
- Mirosław Kalota – skarbnik UM Andrychów,
- Franciszek Penkala – asystent burmistrza,
- Józef Brzazgacz – właściciel Stajni „HUCUŁ” w Sułkowicach.

Kierownikiem rajdu był kol. Tadeusz Sumper – prezes OZ PTTK przy AZPB „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie, a zastępcą kol. Kazimierz Niemczyk z Klubu Turystyki Górskiej „LIMBA”, Sekretarzem i kierownikiem tras był – kol. Krzysztof Kowalski, kierownikiem mety- kol. Roman Gibas - v-ce prezes Oddziału, skarbnikami - kol. Krystyna Ćwiertnia i Irena Szymańska.
Obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, przodowników Turystyki Pieszej i Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie w osobach: Stanisława Cepcer, Irena Chochowska, Janina Chrząszcz, Władysław Ficek, Tadeusz Hałat, Marian Górecki, Andrzej Hankus, Tadeusz Kaspera, Roman Kurzyniec, Kazimierz Malarz, Leonard Mizera, Magdalena Kalinowska – Murzyn, Ryszard Matejko, Tadeusz Sarlej, Monika Smolec, Tadeusz Stasiowski, Dominik Toma, Stanisław Tyryboń, Mariusz Walczak, Zofia Wanat, Ewa Woch, Stanisław Wojtala, Jan Wysogląd, Franciszek Zaborowski i Jan Zieliński.

Zachęcamy do uprawiania turystyki i poznania piękna naszego regionu, jak również miejsca swego zamieszkania poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła: "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu".
Szczególne słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy przybyli wraz z młodzieżą na tę imprezę.
Po południu po zakończeniu imprezy w Ośrodku Wypoczynkowym w Rzykach – Praciakach grupa turystów z Klubu Turystyki Górskiej „LIMBA” oraz turyści z Oświęcimia wyruszyli do Szklarskiej Poręby na nocleg pod przewodnictwem kol. Tadeusza Kaspery.
W następnych dniach przy pochmurnej pogodzie wędrowali po szlakach Karkonoszy po polskiej i czeskiej stronie. Odwiedzili m.in. Szrenicę, Śnieżne Kotły, Schronisko PTTK „Pod Łabskim Szczytem”, wodospad Kamieńczyka, Rozdroża Pod Zwaliskiem i Izerskimi Garbami oraz Cichą Równią, Jakuszyce, Przełęcz Szklarską, Wodospad Szklarki, Świeradów Zdrój, Polanę Izerską oraz Harachow w Czechach.

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK pragnie wszystkim serdecznie podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, a w szczególności tym, którzy żeby obsłużyć rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego w swoim miejscu pracy oraz emerytom i rencistom, iż pragnęli poświęcić swój wolny czas i wysiłek. Wszystkim serdecznie dziękujemy.