Andrychów, 22.02.2008Rajd odbył się dla uczczenia:
- 2008 – Rok Przyrody w PTTK,
- 2008 – Rok Rodziny,
- 100-lecie uruchomienia produkcji w Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej Wyrobów Bawełanianych Braci Czeczowiczka obecnie AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie.

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Marek Polak – Poseł na Sejm RP,
- Grzegorz Łukawski – Prezes Zarządu AZPB "ANDROPOL" S.A.,
- Mirosław Nowak - Vice Starosta Wadowicki,
- Zbigniew Mieszczak - Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego,
- Andrzej Knapik – Dyrektor Zarządu Radia Kraków Małopolska,
- Jan Pietras - Burmistrz Andrychowa,
- Krzysztof Kubień - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów,
- Ks. Stanisław Czarnik – Proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie.

Patronat medialny:
- Radio Kraków Małopolska

Organizatorami imprezy byli:
- Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Ogółem wzięło udział około 450 uczestników, opiekunów, gości zaproszonych oraz obsługi z:
- Koła Turystycznego "Mechanik" w Wadowicach,
- SKKT „Wędrowcy” z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach,
- Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
- Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- Klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie,
- Klubu Podróżnika z Zespołu Szkół Samorządowych w Tqarganicach,
- Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" w Andrychowie,
- turyści indywidualni.

Uczestnicy rajdu wędrowali pod okiem przewodników przy umiarkowanej pogodzie, ale we wspaniałych humorach. Poznali historie miasta, jego zabytki, równocześnie aktywnie wypoczywając na świeżym powietrzu wśród rówieśników.
Zwiedzili m.in. Izbę Regionalną w Andrychowie, kościół p.w. św. Macieja w Andrychowie, krypty, Park Miejski w Andrychowie. W Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej w czasie trwania rajdu dzieci i młodzież ponadgimnazjalna zapoznała się z historią i życiem andrychowszczyzny poprzez samodzielne poszukiwanie wśród eksponatów odpowiedzi na pytania w "Karcie biegu po historii Andrychowa". W zabawie tej uczestniczyły dzieci z SP nr 2 i młodzież z ZS nr 2 w Andrychowie. Ta nowa reguła zwiedzania i odkrywania izby regionalnej jest propagowana przez Towarzystwo Miłosników Andrychowa. Konkurs przeprowadziły panie: Maria Skrzypiec i Maria Przybyłowicz.
Niektórzy z uczestników przeszli trasę wzdłuż potoku Młynówka pod kierunkiem p. Jana Zielińskiego.
Na mecie w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie każdy z uczestników otrzymał: odznakę rajdową, pączek i herbatę, a drużyny zgłoszone - pamiątkowy dyplom. Był tez czynny punkt Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej i opieki medycznej. Można było również otrzymać okolicznościową pieczątkę rajdową.

Najliczniejsze reprezentacje zgłoszonych szkół otrzymały puchary, które wręczali zaproszeni goście:
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie,
- Koło Turystyczne „Mechanik” z Wadowic,
- SKKT „Wędrowcy” z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,
- ZSS w Zagórniku,
- ZS nr 2 im. św. Jadwiigi Królowej w Andrychowie,
- Klub Podróżnika z ZSS w Targanicach,
- SP nr 2 w Andrychowie,
- ZSS w Roczynach.

Najmłodszymi uczestnikami rajdu były dzieci z klasy II a integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, zaś najstarszym – p. Stanisław Szczepańczyk (lat 80) z Kęt Podlesia.
Laureaci konkursów oraz najmłodsi i najstarszy uczestnik rajdu oprócz nagród otrzymali torbę ekologiczną na zakupy oraz książkę pt. "Wapiennik w Inwałdzie" ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa UM Andrychów, a także inne upominki przekazane przez Wydział Promocji i współpracy z Zagranicą UM Andrychów oraz Biuro Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy z nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce.
W konkursie krajoznawczym odpowiednio miejsca zajęli:
1. Walczak Rafał i Zacny Paweł z ZSS w Targanicach,
2. Niedziela Grzegorz z ZS Mechanicznych w Gorzeniu koło Wadowic,
3. Kołaczyk Michał;
W konkursie pierwszej pomocy:
1. Kowal Marlena z ZSS w Zagórniku,
2. Naglik Konrad z ZSS w Zagórniku,
3. Kreska Dawid z ZSS w Zagórniku;
W konkursie piosenki turystycznej:
1. Gimnazjum w Roczynach,
2. Gimnazjum w Targanicach,
3. SP w Zagórniku;
W konkursie sprawnościowym (rzutki do celu):
1. Odrzywolski Marcin ZS Mechanicznych w Gorzeniu,
2. Styła Anita z SP nr 4 w Andrychowie,
3. Kowala Anna z SP w Zagórniku;
W konkursie sprawnosciowym (ringo):
1. Góral Wojciech z ZS Mechanicznych w Gorzeniu,
2. Fujawa Agata z SP w Targanicach,
3. Warchoł Piotr z ZS Mechanicznych w Gorzeniu.

Pomoc w przeprowadzeniu rajdu udzielili:
- Starostwo i Rada Powiatu Wadowickiego,
- Burmistrz Miasta Andrychów,
- Biuro Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach,
- Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Andrychów,
- Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów,
- Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa UM Andrychów,
- ks. Prałat Stanisław Czernik – proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,
- Radio Kraków Małopolska,
- Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" Andrychów,
- Hurtownia Spożywcza "TRIO" - W.B.J. Sordylowie z Andrychowa,
- Józef Brzazgacz - firma PH z Andrychowa,
za co organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują.

Wzór pamiątkowej odznaki rajdowej, pieczątki okolicznościowej oraz dyplomów dla drużyn opracowała pani Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.

Z zaproszonych gości przybyli:
- Polak Marek – Poseł na Sejm RP,
- Mieszczak Zbigniew – przewodniczący Rady Powiatu Wadowice,
- Pietras Jan – burmistrz Andrychowa,
- ksiądz prałat Stanisław Czernik - proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie,
- Wnęk Aneta – przedstawiciel Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Andrychów,
- Kucharski Leszek - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów,
- Wanat Zofia – dyrektor ZS ZDZ w Andrychowie,
- Skrzypiec Maria i Przybyłowicz Maria z TMA.

Kierownikiem Rajdu był kol. Tadeusz Sumper – prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie, a zastępcą i kierownikiem tras – kol. Roman Kurzyniec - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej (OKTP) PTTK w Andrychowie, kierownikiem mety - kol. Roman Gibas - v-ce prezes oddziału, sekretarzem rajdu - kol. Krzysztof Kowalski - v-ce przewodniczący OKTP PTTK w Andrychowie.
Obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, przodowników Turystyki Pieszej i Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie w osobach: Stanisława Cepcer, Janina Chrząszcz, Krystyna Ćwiertnia, Józef Dwornik, Marian Górecki, Tadeusz Hałat, Andrzej Hankus, Tadeusz Kaspera, Krzysztof Kurzyniec, Ryszard Matejko, Kazimierz Niemczyk, Maciej Olszewski, Jan Pikoń, Tadeusz Sarlej, Monika Smolec, Stanisław Szczepańczyk, Irena Szymańska, Dominik Toma, Stanisław Tyryboń, Mariusz Walczak, Zofia Wanat, Ewa Woch, Franciszek Zaborowski.

Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewniła obsługa MDK w Andrychowie. Cały czas w godz. 9.30 – 12.00 transmisję na żywo prowadziło radio Kraków Małopolska ze studia w MDK Andrychów.

Szkoda, że termin imprezy pokrył się z organizowanymi innymi imprezami kulturalnymi w powiecie i że tak mała rzesza dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów wzięło udział w organizowanej imprezie zachęcając do uprawiania turystyki i poznania piękna naszego regionu, jak również miejsca swego zamieszkania poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła: "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu".

Szczególne słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy przybyli wraz z młodzieżą na tą imprezę. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK pragnie wszystkim serdecznie podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, a w szczególności tym, którzy żeby obsłużyć rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego w swoim miejscu pracy oraz emerytom i rencistom, iż pragnęli poświęcić swój wolny czas i wysiłek.