Rajd odbył się ze względu na to, iż w całej Polsce dzień 15 października 2006 r. był obchodzony jako Dzień Papieski.

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Fundacjia "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z Warszawy,
- Mirosław Nowak - v-ce starosta wadowicki,
- ks. Stanisław Czernik - proboszcz Par. św. Macieja w Andrychowie,
- Zbigniew Mieszczak - v-ce przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego,
- Grzegorz Łukawski - prezes zarządu AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie,
- Jan Pietras - burmistrz Andrychowa,
- Zbigniew Janosz - przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
- Halina i Jan Lizakowie - gospodarze schr. PTTK LESKOWIEC na Groniu Jana Pawła II.

Organizatorem rajdu byli:
- Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.,
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Celem rajdu było:
- uczczenie dnia papieskiego i 50 rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu,
- popularyzowanie szlaków górskich Jana Pawła II,
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- poznanie piękna Beskidu Małego i jego historii oraz historii turystyki.

Podczas VI Rodzinnego Rajdu Górskiego turyści indywidualni, jak i zorganizowane grupy miały możliwość przemierzania ścieżkami pieszo, na rowerze lub na koniu od Andrychowa, Zagórnika, Rzyk, Wadowic, Czartaka, Ponikwi, Krzeszowa, Targoszowa, Przełęczy Kocierskiej aż na Groń Jana Pawła II (w Beskidzie Małym), gdzie spotkały się na mecie rajdu.

We wspaniałych humorach przebiegał tegoroczny rajd, w którym wzięło udział około 650 uczestników z 48 miejscowości Polski. Najstarszym uczestnikiem rajdu okazał się pan Zdzisław Piętak z Andrychowa (lat 79), a najmłodszym był Piotruś Zawiła ze Skawiec (lat 4), natomiast z miejscowości najdalej oddalonej był pan Mirosław Nowak z Zielonej Góry - wszyscy oni otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez sponsorów i dyplomy.

Na mecie, przy schronisku PTTK "LESKOWIEC" im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplomik, znaczek - button i okolicznościową pieczątką rajdową, a także potwierdzenie punktów do książeczek GOT i odznaki "Szlakami Jana Pawła II" - ustanowionej przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Wcześniej zgłoszone do organizatorów drużyny otrzymały dodatkowo dyplomy uczestnictwa.

Wzór pamiątkowej odznaki - button, okolicznościowej pieczątki i dyplomiku dla uczestników: najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu - zaprojektowała pani Danuta Wysogląd z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za co składamy Jej serdeczne podziękowania.

Na mecie rajdu zorganizowane zostały następujące konkursy z nagrodami:
- w konkursie "Wiedzy o życiu Jana Pawła II" poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - Piotr Synowiec z Gimnazjum w Chełmie Śląskim,
II miejsce - Iwona Kurzyniec z Szkoły Podstawowej w Roczynach koło Andrychowa,
III miejsce - Martyna Maciusiak z Gimnazjum nr 1 w Wadowicach,
- w konkursie Pierwszej Pomocy poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - Piotr Kołacz z Suchej Beskidzkiej,
II miejsce - Kinga Korzeniowska z Gimnazjum nr 1 w Wadowicach,
III miejsce - Magdalena Kęder z Gimnazjum nr 1 w Wadowicach i Jonasz Nienajadło z Andrychowa,
- w konkursie sprawnościowym (skakanka) poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - Marta Słodowska z Gimnazjum nr 1 w Wadowicach,
II miejsce - Magdalena Kęder z Gorzenia koło Wadowic,
III miejsce - Jolanta Kołodziejczyk z Andrychowa,
- w konkursie sprawnościowym (rzutki) poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - Krystyna Ćwiertnia z Andrychowa,
II miejsce - Jan Pikoń z Andrychowa,
III miejsce - Tadeusz Hałat z Andrychowa,
- w konkursie sprawnościowym (ringo) poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce - Józef Dwornik z Andrychowa,
II miejsce - Kazimierz Niemczyk z Sułkowic koło Andrychowa,
III miejsce - Janina Chrząszcz z Andrychowa.

Na mecie rajdu konkursy z nagrodami przeprowadził również trzyosobowy zespół "MILKI", a zabawa trwała do godziny 1600.

O godzinie 1200 wszyscy udali się do Kaplicy Ludziom Gór na Groniu Jana Pawła II na mszę święta koncelebrowaną przez księdza kanonika Jana Goryla - proboszcza parafii w Pietrzykowicach - w intencji rychłej beatyfikacji Ś.P. Jana Pawła II. Na mszy obecny był poczet sztandarowy Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie.

Z przeprowadzonej przez harcerzy z Hufca ZHP im. Szarych Szeregów z Andrychowa na mecie rajdu zbiórki pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano 1113,97 PLN, które przekazano na konto fundacji.

Z zaproszonych gości przybył Zbigniew Janosz - przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie.

Cieszy fakt, iż coraz większa rzesza dzieci i młodzieży wraz z opiekunami bierze udział w organizowanych imprezach turystycznych zachęcając do wspólnego wędrowania z koleżankami i kolegami.

Komandorem rajdu był kol. Tadeusz Sumper - prezes OZ PTTK przy AZPB"ANDROPOL"S.A., kierownikiem mety - kol. Roman Gibas, a sekretarzem - kol. Krzysztof Kowalski.

W imieniu Zarządu OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia VI Rodzinnego Rajdu Górskiego - Dzień Papieski - Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia, a w szczególności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Warszawie, Starostwu Powiatowemu w Wadowicach, Wydziałowi Promocji Powiatu Wadowickiego, burmistrzowi Andrychowa, dla Biura Promocji i Rozwoju Miasta Andrychowa za okazaną pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Serdeczne słowa podziękowania należą się również gospodarzom schroniska PTTK LESKOWIEC im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II - państwu Halinie i Janowi Lizakom za:
- ufundowanie gorącego poczęstunku oraz ciepłych napoi dla 22 osobowej obsługi rajdu przewodników beskidzkich, przodowników turystyki pieszej i górskiej oraz członków Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" w Andrychowie,
- udostępnienie pomieszczenia w schronisku na czas rajdu,
- udostępnienie miejsca przy schronisku na przeprowadzenia zakończenia,
- wywiezienie i zwiezienia trzyosobowego zespołu "MILKI".

Organizatorzy kierują także serdeczne słowa podziękowania pod adresem pana Janusza Wykręta z PPHU J. Wykręt z Andrychowa za nieodpłatne udostępnienie samochodu terenowego celem wywiezienia do schroniska potrzebnych materiałów do przeprowadzenia konkurencji oraz nagród i sztandaru oddziału PTTK, jak również osób starszych nie mogących samodzielnie dotrzeć do schroniska.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

Sprawozdanie sporządził:

Krzysztof Kowlaski
Foto: Krzysztof Kowlaski

Andrychów, 2006.10.16
Poniżej kilka fotek z mety Rajdu, więcej zdjęć można zobaczyć w galerii