Rajd odbył się dla uczczenia:
- 100-lecia AZPB "ANDROPOL" S.A. (dawniej Pierwsza Galicyjska Tkalnia Mechaniczna Wyrobów Bawełnianych Braci Czeczowiczka)
- 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Grzegorz Łukawski - Prezes Zarządu AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie
- Stanisław Sordyl - właściciel Ośrodka Konferencyjno - Wypoczynkowego "KOCIERZ"
- Mirosław Nowak - v-ce Starosta Wadowicki
- Zbigniew Mieszczak - v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego
- Jan Pietras - burmistrz Andrychowa
- Zbigniew Janosz - przewodniczący Rady Miejskiej Andrychowa
- Zenon Turowski - Prezes Towarzystwa Sportowego "BESKID" Andrychów
- Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów

Patronat medialny:
- Kronika Beskidzka
- Twoje Radio Andrychów
- Nowiny Andrychowski
- TVP-3 - Kraków

Organizatorami imprezy byli:
- Komisja Turystyki Górskiej "LIMBA" Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Celem rajdu było :
Popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, poznanie piękna Beskidów, a także propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła : "Ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu".

Ogółem wzięło udział około 500 uczestników, opiekunów, gości zaproszonych oraz obsługi z:
- Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie
- Szkoły Podstawowej w Porąbce
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku
- Szkoły Podstawowej w Czańcu
- Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku
- Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach
- Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach
- Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
- SKKT "WĘDROWCY" - Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
- Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Andrychowie
- Stajnia HUCUŁ z Zagórnika
- rowerzyści z Andrychowa
- oraz turyści indywidualni z Roczyn, Kęt i Andrychowa.

Przy wspaniałej pogodzie po mozolnej wędrówce - pieszo, konno i na rowerach turyści spotkali się na mecie rajdu w nowobudowanym Ośrodku Konferencyjno - Wypoczynkowym "KOCIERZ", gdzie czekała na nich wspaniała grochówka prosto z kuchni polowej.

Każdy uczestnik otrzymał odznakę rajdową, folder o GOPR, a drużyny pamiątkowe dyplomy. Czynny był punkt weryfikacyjny GOT z okolicznościową pieczątką i punkt opieki medycznej. Ratownicy- instruktorzy z Beskidzkiej Grupy GOPR ze Szczyrku przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, unieruchamiania kończyn, reanimacji oraz środków transportu.

Zgodnie z umową z Zarządem Głównym PTTK w Warszawie firma "MILKA" przeprowadziła szereg konkursów zaopatrując uczestników w swoje wyroby oraz reklamowe gadżety. Cały czas przygrywała Dęta Orkiestra Miejska przy AZPB "ANDROPOL" S.A" w Andrychowie.
Najliczniejsze reprezentacje zgłoszonych szkół otrzymały puchary. A były to:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
2. Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
3. Szkoła Podstawowa z Porąbki
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku
5. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
6. Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach

Najmłodszym uczestnikiem był Młodzik Piotr z Roczyn (1996). Najstarszymi - Józef Mleczko z 1926r i Stanisław Szczepańczyk z 1928 r obaj z Kęt. Nagrody dla nich ufundowała Kronika Beskidzka.

W przeprowadzonych na mecie konkursach zwyciężyli:
- Konkurs krajoznawczy w grupie młodszej wygrał Michał Mizera ze Szkoły Podstawowej w Porąbce, a w grupie starszej - Piotr Kasperek z SKKT "WĘDROWCY" w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
- Konkurs pierwszej pomocy w grupie młodszej wygrała Patrycja Baścik ze Szkoły Podstawowej w Porąbce, a w grupie starszej - Szymon Marczyński z Gimnazjum w Zagórniku.
- Konkurs piosenki turystycznej - Beskidzkie Włóczykije ze Szkoły Podstawowej w Czańcu.
- Konkurs sprawnościowy - Wojciech Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Targanicach i Rafał Gawęda z Gimnazjum nr 1 w Andrychowie.
- Konkurs obrony cywilnej kraju przeprowadzonym przez panów Krzysztofa Wójcika i Krzysztofa Adamusa z UM Andrychów zwyciężyła drużyna "Osły z jedynki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osieku.
Laureaci 1-3 miejsc otrzymali nagrody, a uczestnicy konkursów napoje.

Bardzo ładnie zaprezentowała się na mecie grupa na koniach ze stajni "HUCUŁ" w Zagórniku z panem Józefem Brzazgaczem - właścicielem stajni na czele.

Pomoc w przeprowadzeniu rajdu udzielili:
- AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie
- Zarząd Główny PTTK w Warszawie
- Stanisław Sordyl - właściciel Ośrodka Konferencyjno - Wypoczynkowego "KOCIERZ" na Przełęczy Kocierskiej
- Starostwo i Rada Powiatu Wadowickiego
- Towarzystwo Sportowe "BESKIDY" Andrychów
- Urząd Miasta Andrychów
- Państwo Tomczykowie - masarze
- Maciej Szlagor - masarz
- Władysław Rajda piekarz z Roczyn
- Zbigniew Mieszczak
- CMC Inwałd
- PH Józef Brzazgacz z Andrychowa
- Bank Spółdzielczy w Andrychowie
- Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN" Andrychów
- Sklep Tworzywa Sztuczne państwa J i B Żak w Andrychowie
- Hurtownia Spożywcza państwa Matusiak i M. Dusik
- HS "WOSANA" Andrychów
- Państwo Tobiasiewiczowie
- HDH Sułkowice - K. Bryndza
za co organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują.

Wzór pamiątkowej odznaki rajdowej, pieczątki okolicznościowej oraz dyplomów dla drużyn opracowała pani Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.

Z zaproszonych gości przybyli:
- Mirosław Nowak - v-ce Starosta Wadowicki
- Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie
- Leszek Kucharski - Kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów
- Zenon Turowski - Prezes TS "BESKIDY" Andrychów
Na podsumowanie rajdu przybyli również:
- Jan Pietras - burmistrz Andrychowa
- Tomasz Partyka - v-ce burmistrz Andrychowa
- Franciszek Penkala - redaktor "Nowin Andrychowskich"
Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewniła obsługa Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, a zdjęcia wykonywał pan Waldemar Zając - fotograf UM.

Cieszy fakt, iż coraz większa rzesza dzieci i młodzieży wraz z opiekunami bierze udział w organizowanych imprezach turystycznych zachęcając do wspólnego wędrowania z koleżankami i kolegami.

Komandorem Rajdu był kol. Tadeusz Sumper - prezes Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie , a obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, Przodowników Turystyki Pieszej i Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie w osobach: Roman Gibas, Stanisława Cepcer, Kazimierz Niemczyk, Zenon Turowski, Krzysztof Kowalski, Józef Synowiec, Jan Pikoń, Janina Chrząszcz, Ewa Woch, Krystyna Ćwiertnia, Irena Chochowska, Józef Dwornik, Ignacy Ficek, Tadeusz Hałat, Andrzej Hankus, Roman i Krzysztof Kurzyniec, Kazimierz Malarz, Stanisław Tyryboń, Mieczysław Karcz, Marta Kuźma, Zbigniew Mazgaj, Zenon Tomiczek, Zenon Turowski, Maciej Olszewski, Tadeusz Sarlej, Leonard Mizera, Marian Górecki, Stanisław Wojtal, Jan Zieliński.

Dla wszystkich chętnych organizatorzy zapewnili odwóz autobusami do Targanic i Andrychowa.

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK pragnie wszystkim serdecznie podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, a w szczególności tym, którzy żeby obsłużyć rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego w swoim miejscu pracy oraz emerytom i rencistom, iż pragnęli poświęcić swój czas i wysiłek.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.
Foto: Zbigniew Mazgaj

Andrychów, 2006.04.30
Poniżej kilka fotek z mety Rajdu, więcej zdjęć można zobaczyć w galerii