Rajd odbył się dla uczczenia:
- 100-lecia AZPB "ANDROPOL" S.A.(dawniej Pierwsza Galicyjska Tkalnia Mechaniczna Wyrobów Bawełnianych Braci Czeczowiczka)
- 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Patronat nad imprezą przyjęli:
- Mirosław Nowak - v-ce Starosta Wadowicki
- Zbigniew Mieszczak - v-ce Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego
- Zenon Turowski - Prezes Towarzystwa Sportowego "BESKID" Andrychów
- Leszek Kucharski - kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów

Patronat medialny:
- Twoje Radio Andrychów
- Nowiny Andrychowski
- Strona internetowa : www.andrychow.pl

Organizatorami imprezy byli:
- Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.
- Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Ogółem wzięło udział około 550 uczestników, opiekunów, gości zaproszonych oraz obsługi z:
- SKKT "ŚWISTAKI" - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kantego w Kętach
- Zespołu Szkół Samorządowych w Zagórniku
- Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach
- Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach
- Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie
- Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie
- Polskiego Związku Niewidomych - Koło Terenowe w Andrychowie
- Klub Gimnazjalistów "NAPIĘCIE" O.W.R. - Andrychów
- Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu
- Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
- Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
- SKKT "WĘDROWCY" - Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
- "BIEDRONKI" z Roczyn
- Bilardziści z Andrychowa

Uczestnicy rajdu wędrowali przy słonecznej pogodzie i wspaniałych humorach. Poznali historie miasta, jego zabytki, równocześnie aktywnie wypoczywając na świeżym powietrzu wśród rówieśników.
Zwiedzili m.in. Izbę Regionalną w Andrychowie, Kościół p.w. św. Macieja w Andrychowie, krypty,Park Miejski w Andrychowie. Niektórzy z uczestników przeszli trasę wzdłuż potoku Młynówka pod kierunkiem p. Jana Zielińskiego.
Na mecie w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie każdy z uczestników otrzymał: odznakę rajdową, pączek i herbatę, a drużyny zgłoszone - pamiątkowy dyplom. Był tez czynny punkt Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej i opieki medycznej. Można było również otrzymać okolicznościową pieczątkę rajdową.

Najliczniejsze reprezentacje zgłoszonych szkół otrzymały puchary:
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kantego w Kętach
3. Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Oświęcimiu
4. Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
5. Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie

Najmłodszą uczestniczką była Wiktoria Hatała - lat 9 ze Szkoły Podstawowej nr 4 Andrychów, a najstarszym - pan Józef Synowiec - lat 78 z Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" w Andrychowie.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się konkursy z nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce.
- Konkurs krajoznawczy w grupie młodszej wygrał Bartosz Bałamucki z Gimnazjum nr 1 w Andrychowie , a w grupie starszej- Karol Bagiński z Zespołu Szkół nr 2 ("Mechanik") w Wadowicach.
- Konkurs pierwszej pomocy wygrał Tomasz Małonóg z Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach.
- Konkurs piosenki turystycznej - klasa 4c SP nr 4 Andrychów.
- Konkurs sprawnościowy - Dawid Kasperek - SP nr 4 Andrychów.

Pomoc w przeprowadzeniu rajdu udzielili:
- AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie
- Starostwo i Rada Powiatu Wadowickiego
- Towarzystwo Sportowe "BESKIDY" Andrychów
- Wydział Edukacji i Wydział Promocji UM Andrychów
- Pan Władysław Rajda z Roczyn
- Państwo Sordylowie z Hurtowni Spożywczej TRIO
- Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" Andrychów
- Małopolska Spółdzielnia Handlowa "WIZAN" Andrychów
za co organizatorzy serdecznie wszystkim dziękują.

Wzór pamiątkowej odznaki rajdowej, pieczątki okolicznościowej oraz dyplomów dla drużyn opracowała pani Danuta Wysogląd z CKiW w Andrychowie.

Z zaproszonych gości przybyli:
- Zbigniew Janosz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie
- Leszek Kucharski - Kierownik Wydziału Edukacji UM Andrychów
- Katarzyna Błażenko - Kierownik Wydziału promocji UM Andrychów
- Zenon Turowski - Prezes TS "BESKIDY" Andrychów
- Zbigniew Przybyłowicz - Dyrektor CK i W Andrychów
- Anna Rychter ~ Dyrektor SP nr 4 Andrychów
- Tomasz Osowski - Dyrektor ZSS w Zagómiku
- Krystyna Postół - V-ce dyrektor ZS nr 2 w Andrychowie
- Aleksandra Zadora - Wydział Promocji UM Andrychów.

Kierownikiem rajdu był koi. Roman Kurzyniec - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Andrychowie.
Obsługę rajdu stanowiła grupa wytrawnych przewodników beskidzkich i terenowych, przodowników Turystyki Pieszej i Górskiej oraz działaczy turystycznych Oddziału Zakładowego PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie w osobach: Tadeusz Sumper, Roman Gibas, Stanisława Cepcer, Ryszard Matejko, Kazimierz Niemczyk, Zenon Turowski, Józef Synowiec, Jan Pikoń, Janina Chrząszcz, Irena Szymańska, Ewa Woch, Irena Chochowska, Krystyna Cwiertnia, Stanisław Wojtal, Andrzej Hankus, Krzysztof Kurzyniec, Józef Dwornik, Władysław Ficek, Mieczysław Karcz, Maciej Olszewski, Jan Zieliński, Tadeusz Sarlej, Nikodem Siłuszyk, Marian Górecki.

Nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewniła obsługa MDK w Andrychowie. Ciszy fakt iż coraz większa rzesza dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów bierze udział w organizowanych imprezach zachęcając do uprawiania turystyki i poznania piękna naszego regionu jak również miejsca swego zamieszkania poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury w myśl hasła: "ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu".

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK pragnie wszystkim serdecznie podziękować, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia kolejnej udanej imprezy turystycznej, a w szczególności tym, którzy żeby obsłużyć rajd skorzystali z dnia urlopu wypoczynkowego w swoim miejscu pracy oraz emerytom i rencistom, iż pragnęli poświęcić swój czas i wysiłek.
Na mecie rajdu była obsługa prasowa: Kroniki Beskidzkiej, Nowin Andrychowskich, gazety Krakowskiej, kalejdoskopu Powiatowego oraz fotograf UM - p. Waldemar Zając.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

Sprawozdanie sporządził:

Tadeusz Sumper
Prezes OZ PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A.

Andrychów, 2006.02.14