Wszystko zaczęło się 8 grudnia 1964 roku. Grupa zapaleńców postanowiła przekształcić Koło PTTK w Oddział Zakładowy działający przy AZPB "ANDROPOL" w Andrychowie. Do dziś pozostało niewielu ludzi pamiętających tamte czasy. Tylko niektórym dane było doczekać 40 lecia. Pierwszym prezesem koła został dyrektor fabryki - Ś.P. Stanisław Pawlak (1964-1967), kolejni to: Eugeniusz Matyszkowicz (1967-1974), Maciej Gaik (1967-1984), Ś.P. dr Lech Babicz (1984-1997) i obecnie od 1997 funkcję tę piastuje kol. Tadeusz Sumper.

Od początku swej działalności koło cieszyło się dużym poparciem związków zawodowych za organizację czasu wolnego dla załogi i ich rodzin. To właśnie związki ufundowały sztandar, który w tym roku dzięki staraniom zarządu i sponsora - Zenona Turowskiego udało się odnowić.

Obecnie oddział liczy 104 członków z opłaconymi za rok 2003 składkami.

Uroczystości jubileuszowe przebiegały dwuetapowo. W dniu 8 grudnia 2004 roku grupa w skład której weszli Józef Synowiec, Leonard Mizera, Tadeusz Kaspera, Janina Chrząszcz, Jan Pikoń, Kazimierz Niemczyk, Jan Wysogląd, Marian Górecki, Andrzej Hankus wraz z prezesem Tadeuszem Sumperem złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach 32 koleżanek i kolegów, którzy nie doczekali jubileuszu.

W dniu 11 grudnia 2004 roku o godzinie 1400 została odprawiona msza św. przez ks. prałata Stanisława Czernika i ks. Adama Ciapkę z Oświęcimia - członka Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" w Andrychowie w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie w intencji zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla członków PTTK z okazji tego jubileuszu oraz za spokój duszy wszystkich koleżanek i kolegów, którzy nie doczekali tej uroczystości.

Około godziny 1530 w kawiarni NOT w Andrychowie zebrała się grupa 71 członków oddziału oraz 32 zaproszonych gości w osobach: Wicestarosta wadowicki - Mirosław Nowak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu wadowickiego - Zbigniew Mieszczak, Burmistrz Andrychowa - Jan Pietras, przewodniczący Rady miasta Andrychowa - Zbigniew Janosz, Zastepca burmistrza Andrychowa - Tomasz Partyka , radni powiatu wadowickiego - Teresa Białow i Stefan Jakubowski, Dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - Zbigniew Przybyłowicz, były dyrektor AZPB "ANDROPOL" S.A. - Janusz Kun oraz radny Andrychowa - Krzysztof Kubień.

Zarząd Główny PTTK reprezentowali:
- Nela Szlompek - Kapitułą Odznaczeń,
- Tytus Szlompek - Komisja Historii i Tradycji,
- Andrzej Matuszczyk z żoną - pracownik Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej i wiceprezes Komisji Turystyki Górskiej.

Obecni byli też prezesi oddziałów PTTK:
- Janusz Jędrygas - O/PTTK im. Ziemi Wadowickiej w Wadowicach,
- Władysław Rostocki - O/PTTK Bielsko-Biała,
- Eufemia Solgowa - O/PTTK przy ZML "KĘTY" w Kętach.

Przybyli także:
- Jerzy Becker i Józef Gabor z TKKF "LESKOWIEC" - Wadowice,
- Barabara Luks- była sekretarz ZW PTTK w Bielsku-Białej, a obecnie dyrektor hotelu "KAMIENIEC" w Oświęcimiu,
- Dionizy Szczygielski - Koło Osiedlowe PTTK "CHAŁUPA" w Andrychowie,
- Zofia Wanat - dyrektor ZDZ w Andrychowie,
- Halina Talar - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Andrychowie,
- Aleksandra Stec - dyrektor SP nr 1 im. Św. Jana Kantego w Kętach,
- Piotr Ptak - dyrektor SP nr 1 w Andrychowie,
- Maria Bartosz- Skorupa - dyrektor ZS nr 2 w Andrychowie,
- dzierżawcy schroniska PTTK na Leskowcu - państwo Halina i Jan Lizakowie,
- Maciej Gaik i Eugeniusz Matyszkowicz - byli prezesi oddziału PTTK w Andrychowie.

Po powitaniu zgromadzonych gości przez prezesa kol. Tadeusza Sumpera wszyscy zasiedli do obiadu.

Jubileusz, czas podsumowań i refleksji nie obył się bez zasłużonych wyróżnień:
- Złotą Honorową Odznaką PTTK zostali uhonorowani: Jaskółka Roman, Homa Zbigniew, Pilch Józef, Pustelnik Anna, Sczepańczyk Stanisław, Wysogląd Jan,
- Srebrną Honorową Odznaką PTTK - Czaderska Władysława, Kalinowska Marianna, Szymańska Irena,
- medalem "Za Pomoc i Współpracę" - prezes TS "BESKIDY" Zenon Turowski,
- Odznaką - "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" w stopniu złotym - Gibas Roman, Kalinowska Marianna, Ficek Ignacy i Kowalski Krzywsztof,
- Odznaką - "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" w stopniu srebrnym - Pikoń Jan, Sumper Tadeusz, Synowiec Jóżef, Cepcer Stanisława,
- Dyplomem ZG PTTK - Niemczyk Kazimierz, Siłuszyk Nikodem, Ćwiertnia Krystyna, Chrząszcz Janina, Kurzyniec Krzysztof,
- Odznaką "25 lat w PTTK" zostali wyróżnieni koleżanki i koledzy: Cepcer Stanisława, Kaspera Lidia, Kurek Kazimiera, Pawińska Małgorzata, Sumper Maria, Cepcer Janusz, Homa Zbigniew, Kalinowski Mieczysław, Kowalski Krzysztof, Malarz Kazimierz, Młynarczyk Mieczysław, Nowak Ludwik, Olszewski Maciej, Pawiński Jerzy, Pilch Józef, Pietraszek Antoni, Szczepańczyk Stanisław, Wysogląd Jan.

Podziękowania i listy gratulacyjne z życzenia przysłały następujące osoby:
- Prof. Janusz Zdebski - prezes i Andrzej Gordon - sekretarz - Zarząd Główny PTTK,
- Dyrektor COTG i prezes O/PTTK w Krakowie - Jerzy Kapłon,
- Wojciech Żak - prezes O/PTTK "Babiogórski" w Suchej Beskidzkiej,
- Jerzy Siodłak - prezes Beskidzkiej Grupy GOPR,
- Tadeusz Mikulski - prezes Stowarzyszenia Przewodników Górskich w Bielsku-Białej
- Jerzy Potocki - nadleśniczy z Andrychowa.

Uczestniczący w posiedzeniu goście złożyli życzenia osobiście. Zarówno w kościele , jak i podczas obiadu przygrywała 7 osobowa Rodzina Bugajskich z Kęt w ludowych strojach. Pomiędzy częścią oficjalną i nieoficjalną czas umilała 13 osobowa Grupa Śpiewacza Ludowego Zespołu w Andrychowie.

Wspomnienia i dyskusje na temat dalszej pracy trwały do białego rana.

Serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się iż uroczystość ta przebiegała w takiej atmosferze, a w szczególności właścicielom baru NOT w Andrychowie za udostępnienie sali i gorącego poczęstunku oraz wszystkim sponsorom.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa znaczków, proporczyków i pamiątek z rajdów , zlotów i imprez turystycznych zorganizowana przez członków oddziału w osobach : Stanisława Cepcer, Ignacy Ficek, Irena Szymańska, Krzysztof i Jakub Kowalscy. Wystawione również były kroniki : Koła Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Zakładowych, Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA" oraz Koła Zakładowego PTTK przy Andrychowskiej Fabryce Maszyn S.A. w Andrychowie.


Andrychów. 16.12.2004
Opracował: Krzysztof Kowalski