Koło Przewodników

Koło Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Pilotów Wycieczek Krajowych tworzy grupa 10 przewodników, w której znajdują się także przewodnicy zasłużeni. Posiadają oni uprawnienia beskidzkie i ternowe. Posiadają specjalistyczne wykształcenie wyższe oraz doświadczenie pedagogiczne.

Oferują usługi przewodnickie na terenie całych Karpat: Beskidów (Śląski, Żywiecki, Mały, Makowski, Wyspowy, Sądecki, Niski), Gorców, Pienin, Bieszczadów, Podhala, Spiszu i Orawy.

Przewodnicy z naszego Oddziału stawiających sobie także za cel przybliżanie okolic Andrychowa. Są organizatorami konkursów Krajoznawczych na metach rajdów i pikników. Między innymi konurs "Znam Gminę Andrychów" dla młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz "Znam Powiat Wadowicki" dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

Obecnie pracami Koła Przewodników kierują:
Prezes - Tadeusz Sumper
V-ce prezes - Roman Gibas
Sekretarz - Stanisława Cepcer

Zgłoszenia w biurze oddziału podczas dyżurów.