Klub Turystyki Górskiej "Limba"

Działa od początku istnienia oddziału skupiając kadrę turystyczną: przodowników turystyki górskiej, przewodników, organizatorów turystyki, instruktorów krajoznawstwa oraz osoby posiadające przynajmniej małą srebrną GOT. Klub przejął zadania Komisji Turystyki Górskiej w Oddziale realizując m.in. zadania weryfikacji książeczek GOT oraz inicjując imprezy turystyczne w mieście, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Jest współorganizatorem Rajdów Zimowych po Andrychowie i okolicy, jako kontynuacji Zimowych Rajdów Wyzwolenia Andrychowa oraz imprez zimowych "O Puchar Leskowca". Klub jest też głównym organizatorem Ogólnopolskiego Wiosnennego Rajdu Turystycznego jako kontynuacji Wiosennych Rajdów Włókniarzy.

Obecnie klub skupia 47 członków, którego pracami kierują:

Prezes - Kazimierz Niemczyk
V-ce prezes - Krzysztof Kurzyniec
V-ce prezes - Mieczysław Karcz
Sekretarz - Ewa Woch
Skarbnik - Marta Kuźma
Członek zarządu - Mariusz Walczak
Członek zarządu Mateusz Kurzyniec

Klub dzierżawi od Nadleśnictwa Andrychów Chatkę (gajówkę) na Trzonce pod Bukowskim Groniem w Beskidzie Małym, w której przez sobotnio-niedzielne dni sprawujemy od początku maja do końca października dyżury. Istnieje w niej możliwość odpoczynku i przenocowania dla wszystkich chętnych. Obcując z przyrodą w zaciszu można wspaniale odpocząć po trudach pracy i wędrówce po Beskidzkich szlakach.


Terminy spotkań Klubu w 2014 roku

Od 20 listopada 2013 roku kontakt z Klubem jest możliwy za pomocą maila limba@andrychow.pttk.pl