Obchody 120-lecia Pienińskiego Oddziału PTTK, Krościenko n/ Dunajcem